DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Có kế hoạch cụ thể trong thực hiện Nghị quyết 09

02-07-2014 08:28
Kinhtedothi - Ngày 1/7, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đã chủ trì buổi làm việc với Huyện ủy Hoài Đức và Chương Mỹ về kết quả thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy "Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP".  Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đánh giá cao những kết quả thực hiện Nghị quyết 09 của hai đơn vị trong điều kiện kinh tế, hoạt động của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.  Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến yêu cầu hai Huyện ủy cần xác định rõ nhận thức và tầm quan trọng của công tác này. Đồng chí nhấn mạnh, đây là chủ trương mang tính chiến lược của Đảng, lực lượng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vì vậy, cấp ủy cùng chính quyền các cấp tập trung cao độ cho công tác này để hoàn thành yêu cầu đề ra. Ban chỉ đạo cấp huyện phải hoạt động trách nhiệm cao hơn, tối thiểu một tháng sinh hoạt một lần để chỉ đạo giải quyết công việc cụ thể. Bên cạnh đó, cần phân công trách nhiệm đầu việc cụ thể đến từng thành viên trong Ban chỉ đạo gắn với đánh giá cán bộ cuối năm trong cấp ủy. Đối với kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09 cần bổ sung chi tiết hơn đến từng tháng, thể hiện rõ từng chỉ tiêu phát triển đảng viên, đoàn viên… 
Kinhtedothi - Ngày 1/7, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đã chủ trì buổi làm việc với Huyện ủy Hoài Đức và Chương Mỹ về kết quả thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy "Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP". 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đánh giá cao những kết quả thực hiện Nghị quyết 09 của hai đơn vị trong điều kiện kinh tế, hoạt động của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến yêu cầu hai Huyện ủy cần xác định rõ nhận thức và tầm quan trọng của công tác này. Đồng chí nhấn mạnh, đây là chủ trương mang tính chiến lược của Đảng, lực lượng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vì vậy, cấp ủy cùng chính quyền các cấp tập trung cao độ cho công tác này để hoàn thành yêu cầu đề ra. Ban chỉ đạo cấp huyện phải hoạt động trách nhiệm cao hơn, tối thiểu một tháng sinh hoạt một lần để chỉ đạo giải quyết công việc cụ thể. Bên cạnh đó, cần phân công trách nhiệm đầu việc cụ thể đến từng thành viên trong Ban chỉ đạo gắn với đánh giá cán bộ cuối năm trong cấp ủy. Đối với kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09 cần bổ sung chi tiết hơn đến từng tháng, thể hiện rõ từng chỉ tiêu phát triển đảng viên, đoàn viên… 
TAG: