Có thể chuyển quyền sử dụng đất bằng hợp đồng miệng?

Chia sẻ Zalo

Tôi và ông Nguyễn Văn A. có hợp đồng bằng miệng với nhau về việc chuyển quyền sử dụng đất và có người làm chứng. Hiện nay, tôi và ông A. đang tranh chấp liên quan đến mảnh đất này. Xin hỏi trường hợp này Tòa án có thụ lý đơn khởi kiện của tôi và giải quyết không?

Hoàng Thị Ngọc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trả lời

Theo quy định tại Điều 502 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng về quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản theo hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật này, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, trường hợp tranh chấp liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định là tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự thì “Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm”. Vì thế, nếu người khởi kiện không xuất trình cho Tòa án hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng văn bản thì Tòa án chưa thụ lý đơn khởi kiện. Trong trường hợp này, Tòa án sẽ yêu cầu đương sự bổ sung tài liệu trong một thời hạn do Tòa án ấn định. Nếu hết thời hạn trên mà đương sự không bổ sung được, thì căn cứ khoản 2 Điều 193 Bộ luật Tố tụng Dân sự, Tòa án trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện; đồng thời, Tòa án không được thụ lý vụ kiện.

Luật sư Nguyễn Đào Tơ

Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Huy

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn