Công bố danh sách 405 giáo sư, phó giáo sư năm 2021

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021. Danh sách gồm 405 ứng viên, trong đó có 42 ứng viên GS, 363 ứng viên PGS đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định.

Danh sách 405 ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 được tín nhiệm đạt chuẩn TẠI ĐÂY

Phiên họp lần thứ VIII của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nhiệm kỳ 2018-2023 (Ảnh: N.H)
Phiên họp lần thứ VIII của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nhiệm kỳ 2018-2023 (Ảnh: N.H)

Năm 2021 có 98 hội đồng giáo sư cơ sở có ứng viên đăng ký và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư với 640 ứng viên đăng ký, trong đó có 88 ứng viên giáo sư, 552 ứng viên phó giáo sư.

Tuy nhiên sau đợt tập huấn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và một số ứng viên nhận thấy chưa đáp ứng tiêu chuẩn nên đã rút không nộp hồ sơ. Do vậy, có 526 ứng viên nộp hồ sơ, trong đó 74 ứng viên giáo sư, 452 ứng viên phó giáo sư.

Kết quả xét tại 98 hội đồng giáo sư cơ sở, chuyển lên xét tại các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành là 495 ứng viên (67 ứng viên giáo sư, 428 ứng viên phó giáo sư). Sau khi xét đạt ở cấp hội đồng giáo sư cơ sở, có 1 ứng viên giáo sư thuộc hội đồng giáo sư ngành y học gửi đơn xin rút hồ sơ nên còn lại 494 ứng viên.

Như vậy, tổng số hồ sơ xét chính thức tại các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2021 là 494 hồ sơ (đạt 93,9%), trong đó có 66 ứng viên giáo sư (đạt 89,2%) và 428 ứng viên phó giáo sư (đạt 94,7%).

27 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành (hội đồng ngành Văn học không có hồ sơ ứng viên) đã xét 494 hồ sơ ứng viên (66 ứng viên giáo sư và 428 ứng viên phó giáo sư), kết quả đề nghị xét tại Hội đồng Giáo sư Nhà nước là 416 ứng viên, đạt 84,2% (44 ứng viên giáo sư, đạt 66,7%; 372 ứng viên phó giáo sư, đạt 86,9%).

Sau đó có 1 ứng viên giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học nộp đơn xin rút hồ sơ không xét tiếp. Tổng số ứng viên chính thức xét tại Hội đồng Giáo sư Nhà nước là 415 ứng viên, trong đó có 43 ứng viên giáo sư và 372 ứng viên phó giáo sư. Sau khi thảo luận, trao đổi về nhiều vấn đề, trong đó đi sâu vào phân tích tính liêm chính và uy tín khoa học của ứng viên, Hội đồng đã biểu quyết không đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với 10 ứng viên (1 ứng viên giáo sư, 9 ứng viên phó giáo sư).

Theo quy định, ít nhất sau 15 ngày, kể từ ngày công bố danh sách, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước mới ký quyết định công nhận ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư đợt xét năm 2021, nếu không có trường hợp nào bị đơn thư khiếu nại.