Công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Khóa XIII: Khách quan và công tâm

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Khóa XIII là một nhiệm vụ hệ trọng, có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước, đòi hỏi phải dày công chuẩn bị theo một quy trình chặt chẽ và tiến độ phù hợp.

Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành T.Ư Khóa XII khai mạc ngày 11/5. Đồng thời cũng là vấn đề luôn nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo người dân.
Công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược là một vấn đề “nóng” với mỗi kỳ Đại hội Đảng. Và với thực tiễn vừa qua có những việc, những nơi, với không ít vị trí lãnh đạo - kể cả vị trí lãnh đạo cấp cao - không đủ tiêu chuẩn, vi phạm kỷ luật bị xử lý, càng làm cho vấn đề nhân sự được quan tâm hơn.
Làm sao để chọn được những người có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, thật sự gương mẫu, không tham nhũng cơ hội, tham vọng quyền lực, có đủ cả tài và đức; loại bỏ những phần tử “cơ hội”, “suy thoái”, triệt tiêu tình trạng chạy chức chạy quyền, không chỉ đặt ra với những người làm công tác nhân sự mà cũng là mong mỏi của người dân.
Hiện các quy trình lựa chọn nhân sự Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị từng bước cho Đại hội XIII của Đảng đã được ban hành. Ngay tại Hội nghị T.Ư lần này và trong các chỉ đạo trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh đến tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự khách quan, công tâm, trong sáng, gương mẫu chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng trong việc làm công tác nhân sự. Trong đó phải đặt sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết; kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm", chạy chức, chạy quyền...
Những chỉ đạo này nhận được sự đồng tình của dư luận Nhân dân. Bởi quy định tự thân nó không chọn được cán bộ mà đó là quy trình thủ tục hay là công cụ, quan trọng là người sử dụng nó như thế nào. Để lựa chọn đúng và trúng cán bộ, những người làm công tác nhân sự phải là những người có tâm, có tầm, trong sáng, vô tư, đặt lợi ích chung lên trên hết.
Quy trình lựa chọn cán bộ cần phải làm cẩn thận, không hồ đồ, hấp tấp, không để tình trạng nể nang, lợi ích nhóm tồn tại. Đối với những người được lựa chọn, phải tuân thủ theo đúng quy trình, từ việc quy hoạch, quá trình thử thách trước khi đưa vào giới thiệu nhân sự cho Đại hội. Quá trình rèn giũa, thử thách cùng sự giám sát của tổ chức, của quần chúng sẽ lựa chọn được những cán bộ thực sự tâm huyết, có tài, có đức.
Tiếp theo các bước chặt chẽ đã được tiến hành, tại hội nghị này, T.Ư sẽ thảo luận, cho ý kiến và xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Khóa XIII, làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư Khóa XIII. Đây là những công việc rất quan trọng và nhận được nhiều sự kỳ vọng của người dân.
Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật để đặt ra phương hướng rất cụ thể trong công tác nhân sự khóa tới; nhiều quy định của Đảng về vấn đề này đã được ban hành trên tinh thần công khai, minh bạch, gắn với trách nhiệm cụ thể của người đề cử, ứng cử. Việc này sẽ là cơ sở quan trọng để sàng lọc cấp ủy các cấp từ T.Ư đến tổ chức Đảng cơ sở.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần