Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Vân Nhi
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 10/7, sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy, các đại biểu đã bầu ra 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trong đó, đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Bí thư Quận ủy Cầu Giấy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục tín nhiệm bầu làm Bí thư quận ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 Bà Trần Thị Phương Hoa tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Quận ủy Cầu Giấy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Phương Hoa.
Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu 15 đồng chí tham dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII. Trong đó, một đại biểu đương nhiên và 14 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự bị.
Cũng tại Đại hội, Đảng bộ quận Cầu Giấy đã đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2025. Trong đó, quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương; phát triển kinh tế, văn hóa xã hội bền vững, nâng cao đời sống của Nhân dân; hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, thực hiện quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; giữ vững quốc phòng - an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu quận Cầu Giấy ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Quận Cầu Giấy đã đặt ra 16 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025: Phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt từ 10 - 12%. Trong đó, tốc độ tăng của giá trị sản xuất các ngành Thương mại - Dịch vụ đạt 11 - 13%. Tốc độ tăng của giá trị sản xuất xây dựng - công nghiệp đạt từ  9 - 11%; Thu ngân sách hàng năm hoàn thành chỉ tiêu TP giao.
Về văn hóa xã hội, quận Cầu Giấy phấn đấu tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa đạt 77%, tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 90%; tỷ lệ trường công lập (Mầm non, Tiểu học, THCS) đạt chuẩn quốc gia từ 80 - 85%, xây dựng mới 6 trường học. Phấn đấu giữ vững dẫn đầu TP về chất lượng giáo dục;
Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 80 - 85%, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 60 - 65%; không để phát sinh hộ nghèo mới theo tiêu chuẩn của TP; phấn đấu nằm trong tốp đầu TP về chỉ số cải cách hành chính; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90%, tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đạt 90%, tốc độ tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 30%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng bình quân hàng năm 0,1%; duy trì tỷ lệ phường đạt chuẩn quốc gia về y tế là 100%.
Sau 2 ngày tổ chức, Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Về đô thị và môi trường, quận Cầu Giấy phấn đấu 100% hộ dân được cung cấp nước sạch; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 100%;
Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quận Cầu Giấy phấn đấu số đảng viên mới được kết nạp hằng năm từ 140 - 160 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 80%; tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 80%; hằng năm các tổ chức trong hệ thống chính trị được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Cùng với đó, quận Cầu Giấy đã đặt ra 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá cần ưu tiên thực hiện. Trong đó, 3 khâu đột phá gồm: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội theo hướng văn minh, hiện đại gắn với bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.