Đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông sản

Hà Tường
Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 2808/UBND-KT chỉ đạo tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) nông sản.

 
Theo đó, UBND TP yêu cầu tăng cường thông tin, truyền thông về ATTP; giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về chất lượng và ATTP theo quy định.
Tăng cường ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả, giảm các thủ tục hành chính trong quản lý ATTP; tiếp tục triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong quản lý ATTP, phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông sản TP Hà Nội (check.gov.vn), chợ thương mại điện tử (chonhaminh.gov.vn).
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức quản lý chất lượng, ATTP, đặc biệt cơ quan chuyên môn của tuyến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.
UBND TP giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở NN&PTNT, Sở Công Thương, UBND các quận, huyện, thị xã. Riêng với Sở Y tế - cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo ATTP TP, UBND TP yêu cầu phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo ATTP theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới. Phối hợp Sở NN&PTNT trong triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP nông sản trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần