Đảng uỷ Khối các cơ quan TP chủ động nâng cao chất lượng đảng viên

Thịnh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 17/2, Ban Chỉ đạo Chương trình số 06-Ctr/ĐUK (khoá XIII) của Đảng uỷ Khối các cơ quan TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình số 06-Ctr/ĐUK của Đảng ủy Khối và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình số 06-Ctr/ĐUK phát biểu tại Hội nghị.
Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình số 06-Ctr/ĐUK phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình số 06-Ctr/ĐUK chủ trì Hội nghị.

Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình số 06-Ctr/ĐUK, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình cho biết: Qua 2 năm thực hiện Chương trình số 06-CTr/ĐUK, ngày 22/1/2021 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, Đảng ủy Khối đã phát huy trách nhiệm, chủ động triển khai, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời bằng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể; xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm với nhiều giải pháp chủ động, tích cực và sáng tạo góp phần tạo sự chuyển biến về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy Khối các cơ qyan TP Hà Nội và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, sát với tình hình thực tiễn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; quản lý tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo đúng nguyên tắc, sát thực tế.

Các nội dung, chỉ tiêu trong Chương trình đã được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ và đạt được kết quả toàn diện. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị được quan tâm, cải thiện rõ rệt, bước đầu tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác cải cách hành chính được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch; việc ban hành văn bản phục vụ hoạt động, điều hành, triển khai nhiệm vụ gắn với ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng; tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình số 06-Ctr/ĐUK báo cáo tại Hội nghị
Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình số 06-Ctr/ĐUK báo cáo tại Hội nghị

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Đề án số 08-ĐA/ĐUK về “xây dựng và nhân rộng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Khối các cơ quan TP giai đoạn 2022 – 2025”; ban hành Kế hoạch số 51-KH/ĐUK, ngày 25/2/2022 về tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Khối các cơ quan TP học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Thủ đô, đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, triển khai tới 64 tổ chức cơ sở đảng và 594 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo - bồi dưỡng lý luận chính trị được duy trì nền nếp. Hoạt động nắm bắt dư luận xã hội thông qua đội ngũ cộng tác viên của Đảng bộ Khối được duy trì. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Quyết định về kiện toàn đội ngũ công tác viên dư luận xã hội; kịp thời nắm bắt và định hướng tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ...

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Với nội dung đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, trong 2 năm, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng khối chính quyền đã tham mưu cho TP ban hành 82 văn bản QPPL. Các văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với quy định của hệ thống pháp luật.

Tập trung đổi mới công tác thực hiện các thủ tục hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, an sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện tốt chính sách xã hội đối với các đối tượng chính sách, gia đình có công, người nghèo, cán bộ hưu trí...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban chỉ đạo Chương trình số 06-Ctr/ĐUK cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Việc nắm bắt, phát hiện giải quyết những vấn đề phát sinh tại một số tổ chức đảng có lúc, có nơi, có việc chưa kịp thời, chưa quyết liệt. Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở chưa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đã đề ra; chưa quyết liệt trong việc ngăn chặn, xử lý kịp thời các biểu hiện tiêu cực, sai phạm xảy ra tại cơ quan, đơn vị.

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu tại hội nghị
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu tại hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình số 06-Ctr/ĐUK đồng tình, nhất trí với những kết quả đạt được của Chương trình trong 2 năm qua. Nhấn mạnh tầm quan trọng, yếu tố có ý nghĩa then chốt để nâng cao sức chiến đấu của Đảng là ý thức đảng viên, các thành viên Ban chỉ đạo đề nghị cần nâng cao kỹ năng, trách nhiệm của chi bộ trong bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên; thực hiện tốt công tác bầu trong đảng bộ cũng như quy hoạch ở cấp cơ sở đảng và đưa nội dung này vào vào kế hoạch công tác hàng năm. Khi cấp chi bộ làm tốt công tác đảng thì đảng bộ sẽ vững mạnh. Bên cạnh đó, làm tốt công tác đoàn kết nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt cải cách hành chính...

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Minh Đức cho rằng, yếu tố có ý nghĩa then chốt để nâng cao sức chiến đấu của Đảng là ý thức đảng viên. Vì vậy, cần nâng cao kỹ năng, trách nhiệm của chi bộ trong bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên; thực hiện tốt công tác bầu trong đảng bộ cũng như quy hoạch ở cấp cơ sở đảng-nội dung này cần được đưa vào kế hoạch công tác hàng năm. Khi cấp chi bộ làm tốt công tác đảng sẽ tạo cơ sở để xây dựng đảng bộ vững mạnh.

Đồng thời, để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng thì việc kiểm tra, giám sát và công tác đoàn kết nội bộ có vai trò quan trọng. Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở đảng lưu ý việc phát triển đảng viên mới không nên áp tiêu chí về số lượng mà cần có chọn lọc, đảm bảo về chất lượng. Chú trọng thực hiện tốt cải cách hành chính và chuyển đổi số...

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy  Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức- Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình ghi nhận những kết quả đạt được và tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh như: Nâng cao chất lượng sinh hoạt cơ sở, nắm bắt tình tình tư tưởng của cán bộ đảng viên thông qua Hội nghị cán bộ công chức, qua sinh hoạt chuyên môn, qua nắm bắt dư luận...; tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.