DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đoàn thanh niên triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

31-05-2016 14:56
Kinhtedothi - Ngày 31/5, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội), T.Ư Đoàn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, Văn kiện Đại hội có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống. Công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII vào cuộc sống đã được Bộ Chính trị xác định là một trong những yêu cầu trọng tâm cần thực hiện sau Đại hội.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc hội nghị.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc hội nghị.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết thêm: Nhằm phục vụ tốt đợt học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong cán bộ, ĐVTN, dựa trên bộ tài liệu học tập do Ban Tuyên giáo T.Ư biên soạn, T.Ư Đoàn đã xây dựng bộ tài liệu với tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ bao gồm: biểu đồ hình ảnh, bộ phim tuyên truyền nghị quyết và tài liệu hỏi đáp…

Để hội nghị học tập đạt kết quả cao, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đề nghị: Hội nghị cần tập trung nghiên cứu, nắm vững quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng; đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến thanh niên, công tác thanh niên, những quan điểm, mục tiêu của Đảng trong chỉ đạo, lãnh đạo công tác thanh niên, bồi dưỡng, chăm lo cho thế hệ trẻ; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết…

Đồng thời, mong muốn các đại biểu thanh niên nhanh chóng liên hệ với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để lựa chọn phương pháp triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng trong nội dung và nhiệm vụ công tác; gắn việc học tập, quán triệt với xây dựng chương trình hành động của các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trong thời gian diễn ra một ngày, các đại biểu nghe Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Viết Thông trình bày, quán triệt các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản, những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Những vấn đề tổ chức Đoàn, ĐVTN cần quan tâm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Các đại biểu cũng được quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; triển khai Kế hoạch số 484 KH/TWĐTN - BTG ngày 18/5/2016 của Ban thường vụ T.Ư Đoàn về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong cán bộ, ĐVTN...
TAG: