Đột phá trong xây dựng Đảng bằng những việc mới và khó

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng (2015 - 2020), những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, trong trước hết phải nói đến bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng.

Gần 130 văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng

Theo nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức T.Ư) Nguyễn Đức Hà, nhìn lại công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII, những việc làm được rất nhiều nhưng có thể khái quát trong mấy chữ “triển khai một cách đồng bộ, toàn diện và quyết liệt”. Toàn diện ở chỗ tất cả nội dung của công tác xây dựng Đảng đều được đề cập. Đồng bộ vì tất cả nội dung được triển khai thực hiện theo hướng gắn bó, hài hòa, kết hợp, bổ sung cho nhau, cả chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn tổ chức, công tác cán bộ và tổ chức cán bộ. “Tôi có nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ làm việc ở Ban Tổ chức T.Ư nhưng hiếm có nhiệm kỳ nào thấy Ban Chấp hành T.Ư ban hành tới 4 nghị quyết và 1 quy định về công tác xây dựng Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng ban hành khoảng 130 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có nhiều quy định về công tác cán bộ. Đây là dấu ấn, là điểm sáng”- ông Nguyễn Đức Hà nhận định.
 Học viên tại lớp cán bộ nguồn thành phố ở trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Ảnh: Chiến Công
Trong các quy định, quy chế được ban hành, có nhiều nội dung mới, lần đầu tiên được thực hiện như: Việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm có thời hiệu, kể cả cán bộ đã nghỉ hưu; việc đẩy mạnh phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo quy trình 5 bước; việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền... Do đó, công tác cán bộ đã được đổi mới khá toàn diện, từng bước đi vào nền nếp, khắc phục được nhiều hạn chế, khuyết điểm kéo dài trong một số nhiệm kỳ trước đây.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông (Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư) nhận định, nhìn tổng thể trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác xây dựng Đảng được Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa xây dựng Đảng với chỉnh đốn Đảng; trong đó xây dựng Đảng được tập trung đẩy mạnh; chỉnh đốn Đảng được chú trọng, tăng cường. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, sự gương mẫu của cấp trên và người đứng đầu các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Nhiều vấn đề khó, phức tạp có kết quả cụ thể

Như ông Nguyễn Đức Hà nhận định, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, Đại hội XII của Đảng đã bổ sung thêm nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Nhiều vấn đề khó, phức tạp và nhạy cảm được thực hiện từ nhiều năm trước nhưng hiệu quả thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra, trong nhiệm kỳ này đã tạo sự chuyển biến tích cực. Trong đó, công tác cán bộ được đổi mới mạnh mẽ trên tất cả các khâu, nhất là trong quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển. Tình trạng chạy chức, chạy quyền và những biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả.

Dấu ấn tiếp theo là công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng vào đấu tranh phòng chống tham nhũng, “lợi ích nhóm” được thực hiện quyết liệt với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền” đã siết chặt kỷ luật Đảng. Chính vì thế, đã tạo ra kết quả “ngoài sức tưởng tượng”. Riêng Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã xử lý kỷ luật 110 cán bộ diện T.Ư quản lý.

Đi đôi với tập trung chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý, công tác phòng ngừa cũng được quan tâm thực hiện, nổi bật là công tác cán bộ và xây dựng, hoàn thiện thể chế. Với nhận thức cán bộ là “gốc của công việc”, là “khâu then chốt” của công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng đã dành nhiều công sức để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ, nhất là vấn đề kiểm soát chặt chẽ quyền lực, “nhốt” quyền lực vào trong “lồng” cơ chế, để phòng ngừa sự thoái hóa, biến chất trong đội ngũ… “Điều đó đã tạo dấu ấn quá sâu sắc, mạnh mẽ. Có lẽ chính vì vậy, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng được củng cố, tăng cường”- ông Nguyễn Đức Hà nói.

Một ấn tượng khác là về tổ chức, bộ máy. Nhiệm kỳ này, việc sắp xếp tổ chức, bộ máy được thể hiện qua những con số, số tiền tiết kiệm cho ngân sách rất cụ thể. Chỉ tính đến 31/12/2019, cả nước đã giảm được 4 đầu mối thuộc T.Ư, 7 tổng cục và tương đương, 83 cục, vụ và tương đương; 119 sở, ngành và tương đương; 5.889 phòng; 5.145 đơn vị sự nghiệp công lập… Việc giảm đầu mối, đã giúp giảm cấp trung gian, cán bộ lãnh đạo, thủ tục hành chính, biên chế, chi thường xuyên…

"Từ thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII, có thể khẳng định rằng, những kết quả cụ thể, toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ đã góp phần quan trọng làm cho Đảng ta đoàn kết, thống nhất hơn; củng cố, tăng cường hơn niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Từ đó, tạo nền tảng và cơ sở vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới." - Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng Nguyễn Đức Hà