Gần 10.000 doanh nghiệp hoạt động quay trở lại

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong tháng 7, cả nước có 6.598 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 38,9 nghìn tỷ đồng, bình quân vốn đăng ký một doanh nghiệp đạt 5,9 tỷ đồng.

So với tháng trước, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 29,4%; số vốn đăng ký giảm 38,4%; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp giảm 12,6%. 

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 29,8%; số vốn đăng ký tăng 23,3%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới tháng Bảy là 92,1 nghìn người, giảm 30,8% so với tháng 6/2015.

Trong tháng 7/2015, cả nước có 1.467 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 33% so với tháng trước; có 3.172 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, giảm 35,7%, bao gồm 762 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 2.410 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký; có 748 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, giảm 9,2%.

Như vậy, tính chung 7 tháng năm nay, cả nước có 52.004 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 321,3 nghìn tỷ đồng, tăng 22,7% về số doanh nghiệp và tăng 22,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. 

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đạt 6,2 tỷ đồng, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh đó, có 12.749 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 365,2 nghìn tỷ đồng. 

Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 7 tháng là 686,5 nghìn tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng là 743,4 nghìn người, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Cùng với đó, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 7 tháng là 32.373 doanh nghiệp, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 10.059 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 22.314 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. 

Ngoài ra, số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm 2015 là 9974 doanh nghiệp, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần