DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân về người ứng cử

Nguyễn Vũ
28-04-2021 10:40
Kinhtedothi - Từ thực tế các cuộc bầu cử trước cho thấy, kể từ sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và khi danh sách chính thức người ứng cử đại biểu (ĐB) Quốc hội, ĐB HĐND các cấp được công bố, khiếu nại, tố cáo (KN, TC) liên quan đến bầu cử sẽ gia tăng so với thời điểm trước đó. Do đó, việc thực tế thật tốt công tác giải quyết KN, TC, bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật là vấn đề được đặc biệt nhấn mạnh.
10 ngày trước bầu cử, ngừng giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử
Luật Bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND không dành một chương riêng để quy định về giải quyết KN, TC liên quan đến bầu cử mà quy định ở nhiều điều khoản khác nhau. Trong đó, Điều 61 của Luật quy định chung về KN, TC về người ứng cử, lập danh sách người ứng cử. Quy định cũng nêu rõ, công dân có quyền tố cáo về người ứng cử; KN, TC, kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử.

Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử ĐB HĐND là các cơ quan chịu trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết các KN,TC, kiến nghị liên quan đến người ứng cử ĐB HĐND, việc lập danh sách ở cấp mình; ghi vào sổ, chuyển đến các cơ quan, tổ chức hữu quan để thực hiện việc xác minh, trả lời làm cơ sở cho việc giải quyết của các cơ quan phụ trách bầu cử theo thẩm quyền.
 Niêm yết danh sách cử tri tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Công Hùng
Về KN, TC, kiến nghị liên quan đến người ứng cử ĐB Quốc hội, việc lập danh sách những người ứng cử ĐB Quốc hội được gửi đến Ban Bầu cử ĐB Quốc hội, Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, Hội đồng Bầu cử quốc gia. Trường hợp người KN, TC, kiến nghị không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban Bầu cử, Ủy ban Bầu cử thì có quyền khiếu nại đến Hội đồng Bầu cử quốc gia. Quyết định của Hội đồng Bầu cử quốc gia là quyết định cuối cùng.

Cũng theo quy định của Luật, trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết mọi KN, TC, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử. Trong trường hợp những KN, TC đã rõ ràng, có đủ cơ sở kết luận người ứng cử không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của ĐB Quốc hội, ĐB HĐND thì Hội đồng Bầu cử quốc gia (đối với bầu cử ĐB Quốc hội) hoặc Ủy ban Bầu cử ở cấp tương ứng (đối với bầu cử ĐB HĐND) quyết định xóa tên người đó trong danh sách chính thức những người ứng cử trước ngày bầu cử và thông báo cho cử tri biết.

Ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng

Trong quy định cũng chỉ rõ, Ban Bầu cử chỉ giải quyết những KN, TC, kiến nghị mang tính kỹ thuật liên quan đến việc công bố, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử ĐB HĐND ở đơn vị bầu cử, ví dụ như về thời điểm niêm yết, vị trí, cách thức niêm yết danh sách, các sai sót in ấn trong danh sách đã niêm yết… Trong trường hợp công dân không đồng ý với giải quyết của Ban Bầu cử thì Ủy ban Bầu cử cấp tương ứng giải quyết; trình tự giải quyết được căn cứ vào nội dung vụ việc KN hay TC.

Như lãnh đạo Hội đồng bầu cử Quốc gia đã nhấn mạnh trong các cuộc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương, phải làm thật tốt công tác giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các KN, TC của công dân trước, trong và sau bầu cử; đồng thời, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, lợi dụng KN, TC để can thiệp, phá hoại bầu cử. Việc giải quyết KN, TC cần có sự phân cấp cụ thể cho từng cấp, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, gắn giải quyết KN, TC với đối thoại, bám sát quy định của pháp luật, thấu tình, đạt lý; phân loại, nắm chắc các đối tượng để giải quyết phù hợp, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp.
Việc xem xét, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các KN, TC của công dân liên quan đến cuộc bầu cử sẽ góp phần động viên cử tri tham gia “giám sát” hoạt động bầu cử, giúp cơ quan Nhà nước, tổ chức phụ trách công tác bầu cử kịp thời phát hiện, xử lý kịp thời những sai sót, vi phạm trong hoạt động bầu cử, góp phần tổ chức thành công ngày hội của toàn dân. Đồng thời, các cơ quan Nhà nước, người dân cũng cần hết sức cảnh giác trước việc một số cá nhân, tổ chức có thể lợi dụng quyền KN, TC để hoạt động chống phá cuộc bầu cử.