Giới thiệu Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) tới các vị nguyên là lãnh đạo Thành phố

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 29/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã phổ biến, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" tới các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố đã nghỉ hưu.

Các đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã tham dự.

Trực tiếp quán triệt nội dung Nghị quyết, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và cho rằng, đây là Nghị quyết thể hiện rõ nhất sự gặp nhau giữa ý Đảng và lòng dân. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Các hoạt động triển khai, tuyên truyền Nghị quyết đang được triển khai bước đầu góp phần làm thông suốt về tư tưởng, nhất trí về giải pháp. Hà Nội khuyến khích và mong đưa Nghị quyết tới tất cả các thành phần, người dân, để tạo sức lan tỏa, tạo sự đồng thuận cao. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố cùng thống nhất với T.Ư và thành phố về những quyết tâm, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cơ bản của Nghị quyết, tiếp tục có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế, xã hội của Hà Nội.

lCũng trong ngày 29/3, tại Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo T.Ư phối với với Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 khóa (XI). Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, báo chí có vai trò quan trọng trong việc gương mẫu tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết và đưa Nghị quyết quan trọng của Đảng vào cuộc sống. Việc tổ chức Hội nghị sẽ giúp các cơ quan báo chí nắm rõ nội dung Nghị quyết, có những liên hệ thực tiễn trong thực hiện công tác xây dựng Đảng trên phạm vi cả nước và ở phạm vi địa phương. Báo chí cần phản ánh toàn diện, cả thành tựu và khuyết điểm trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt hiệu quả cao nhất.

Ông Nguyễn Thế Kỷ cũng yêu cầu các cơ quan báo chí tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết T.Ư 4 để thực hiện công tác tuyên truyền, đưa tinh thần của Nghị quyết lan tỏa với các tầng lớp nhân dân.

* Cũng trong sáng 29/3, tại hội nghị báo cáo viên tháng 3 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, TS Nguyễn Tiến Hoàng, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo T.Ư) đã phổ biến Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI đến các báo cáo viên toàn thành phố. Trong đó, tập trung vào 4 vấn đề lớn: Sự cần thiết phải bàn và ra Nghị quyết về xây dựng Đảng; Mục đích, yêu cầu và phạm vi của Nghị quyết; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết; Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.