Google được Mỹ cho phép mua bán năng lượng

Chia sẻ

KTĐT - Google đã được Mỹ cho phép mua bán năng lượng trên thị trường mở, cung cấp năng lượng cho trung tâm dữ liệu của họ và bước vào lĩnh vực kinh doanh năng lượng.

KTĐT - Google đã được Mỹ cho phép mua bán năng lượng trên thị trường mở, cung cấp năng lượng cho trung tâm dữ liệu của họ và bước vào lĩnh vực kinh doanh năng lượng.

Google đã nộp đơn vào cuối tháng 12/2009 thông qua một chi nhánh gọi là Google Energy. Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang của Mỹ (FERC - Federal Energy Regulatory Commission) đã phê duyệt đề nghị của Google, cấp quyền mua bán năng lượng cho Google.

"Chúng tôi đã nộp đơn này để có thể có sự linh hoạt hơn trong việc mua điện cho các hoạt động, bao gồm trung tâm dữ liệu của chúng tôi", phát ngôn viên của Google, Niki Fenwick, cho biết qua e-mail.

Trung tâm dữ liệu của Google là nguồn tiêu thụ năng lượng lớn và hoạt động trong nhiều trụ sở lớn trên thế giới – tuy nhiên, họ không tiết lộ chính xác có bao nhiêu. Điều đó làm cho việc đảm bảo một nguồn cung cấp năng lượng ổn định với giá cả phải chăng là rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của Google.

Google cũng đã cho biết họ cam kết sẽ trở thành đơn vị "carbon trung tính" một phần bằng cách sử dụng nhiều năng lượng tái tạo, chẳng hạn như năng lượng mặt trời và năng lượng gió.

Việc cấp phép này cũng đem đến nhiều hứa hẹn, giúp Google có thể bắt đầu kinh doanh mua bán năng lượng. Nó cho phép Google Energy có thể "hành động như một nhà tiếp thị năng lượng, mua điện và bán lại cho các khách hàng bán buôn". Giấy phép này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 23/2.