Hà Đông quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 2/6, Quận ủy Hà Đông đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đề ra 18 chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 6 chương trình đề án nhằm cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tham dự học tập Nghị quyết gồm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của quận, phường, các đồng chí lão thành cách mạnh của quận đã nghỉ hưu trên địa bàn, các báo cáo viên.

Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu, Phó trưởng ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh Việt Nam báo cáo về tình hình đất nước sau 30 năm đổi mới, dự báo tình hình thế giới, đất nước những năm sắp tới, bối cảnh đất nước, thành phố khi diễn ra Đại hội. 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại quận Hà Đông.
Trong đó, báo cáo viên trao đổi trọng tâm về nhiệm vụ, giải pháp lớn 5 năm 2016 – 2021, với nội dung, đó là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoàn bình ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Hội nghị đã đi sâu phân tích 3 nhiệm vụ chính trong thời gian tới, đó là: Xây dựng đất nước, phát triển kinh tế-xã hội theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đổi mới căn bảo giáo dục đào tạo, phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Xây dựng phát triển văn hóa, con người; Quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bảo vệ tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định.

Sau khi học tập Nghị quyết, Quận ủy Hà Đông cũng đã triển khai chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ quận thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Đảng bộ quận xác định 3 mục tiêu chính, đó là: Xây dựng quận Hà Đông trở thành đô thị phát triển mạnh, toàn diện; nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân, giữa vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể vững mạnh.

Quận Hà Đông đã đề ra 18 chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 6 chương trình đề án nhằm cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết XVI Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XX của quận từ nay đến 2021./.