DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội: Áp dụng tạm thời mức giá dịch vụ xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR

D. Tùng
08-08-2021 22:45
Kinhtedothi - Ngày 5/8, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 3831/QĐ-UBND về việc tạm thời áp dụng mức giá dịch vụ xét nghiệm Sars-CoV-2 bằng kỳ thuật Realtime RT-PCR theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Mục III Công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28/5/2021.
Tin liên quan
  • Thần tốc xét nghiệm, tầm soát diện rộng để nhanh chóng đưa F0 ra khỏi cộng đồng Thần tốc xét nghiệm, tầm soát diện rộng để nhanh chóng đưa F0 ra khỏi cộng đồng
 Ảnh minh họa
Theo đó, TP tạm thời áp dụng mức giá tại Mục III Công văn số 4356/BYT- KHTC ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế để các đơn vị được giao nhiệm vụ làm cơ sở ký hợp đồng và tạm thời thanh toán chi phí đặt hàng xét nghiệm SARS-CoV-2; sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt mức giá đặt hàng thì thực hiện thanh quyết toán theo quy định theo hướng dẫn của Bộ Y tê tại Công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28/5/2021. Trường hợp mức giá được phê duyệt chính thức thấp hơn thì thực hiện thanh quyết toán theo giá chính thức.

Cụ thể, giá được áp dụng như sau: Trường hợp mẫu đơn: Đối với tổ chức, đơn vị vừa thực hiện lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm vừa thực hiện xét nghiệm, giá lấy mẫu, bảo quản bệnh phẩm và xét nghiệm/01 nguời mẫu đơn/01 lần xét nghiệm là 734.000 đồng; Đối với tổ chức, đơn vị chỉ thực hiện lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm, giá lấy mẫu, bảo quản bệnh phẩm/01 người mẫu đơn là 117.800 đồng; Đối với tổ chức, đơn vị chỉ thực hiện xét nghiệm, giá xét nghiệm/01 người mẫu đơn/01 lần xét nghiệm là 616.000 đồng.

Trường hợp mẫu gộp, đối với tổ chức, đơn vị vừa thực hiện lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm vừa thực hiện xét nghiệm: giá lấy mẫu, bảo quản bệnh phẩm và xét nghiệm/01 người làm mẫu gộp 2/01 lần xét nghiệm là 417.000 đồng; giá lấy mẫu, bảo quản bệnh phẩm và xét nghiệm/01 người làm mẫu gộp 3/01 lần xét nghiệm là 311.300 đồng; giá lấy mẫu, bảo quản bệnh phẩm và xét nghiệm/01 người làm mẫu gộp 4/01 lần xét nghiệm là 258.500 đồng; giá lấy mẫu, bảo quản bệnh phẩm và xét nghiệm/01 người làm mẫu gộp 5/01 lần xét nghiệm là 226.800 đồng; giá lấy mẫu, bảo quản bệnh phẩm và xét nghiệm/01 người làm mẫu gộp 6/01 lần xét nghiệm là 205.700 đồng; giá lấy mẫu, bảo quản bệnh phẩm và xét nghiệm/01 người làm mẫu gộp 7/01 lần xét nghiệm là 190.600 đồng; giá lấy mẫu, bảo quản bệnh phẩm và xét nghiệm/01 người làm mẫu gộp 8/01 lần xét nghiệm là 179.300 đồng; giá lấy mẫu, bảo quản bệnh phẩm và xét nghiệm/01 người làm mẫu gộp 9/01 lần xét nghiệm là 170.400 đồng; giá lấy mẫu, bảo quản bệnh phẩm và xét nghiệm/01 người làm mẫu gộp 10/01 lần xét nghiệm là 163.400 đồng.

Đối với tổ chức, đơn vị chỉ thực hiện lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm, giá lấy mẫu, bảo quản bệnh phẩm/01 người mẫu gộp là 100.000 đồng.

Đối với tổ chức, đơn vị chỉ thực hiện xét nghiệm: giá xét nghiệm/01 người làm mẫu gộp 2/01 lần xét nghiệm là 317.000 đồng; giá xét nghiệm/01 người làm mẫu gộp 3/01 lần xét nghiệm là 211.300 đồng; giá xét nghiệm/01 người làm mẫu gộp 4/01 lần xét nghiệm 158.500 đồng; giá xét nghiệm/01 người làm mẫu gộp 5/01 lần xét nghiệm 126.800 đồng; giá xét nghiệm/01 người làm mẫu gộp 6/01 lần xét nghiệm là 105.700 đồng; giá xét nghiệm/01 người làm mẫu gộp 7/01 lần xét nghiệm là 90.600 đồng; giá xét nghiệm/01 người làm mẫu gộp 8/01 lần xét nghiệm là 79.300 đồng; giá xét nghiệm/01 người làm mẫu gộp 9/01 lần xét nghiệm là 70.400 đồng; giá xét nghiệm/01 người làm mẫu gộp 10/01 lần xét nghiệm là 63.400 đồng.

Trên cơ sở Quyết định của UBND Thành phố về việc tạm thời áp dụng mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR, UBND TP giao Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện theo quy định pháp luật; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 và trình UBND Thành phố theo quy định pháp luật. Sở Tài chính căn cứ đề xuất của Sở Y tế, thẩm định phương án giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, làm cơ sở để Sở Y tế trình UBND Thành phố theo quy định.