Hà Nội biểu dương hơn 100 cán bộ y tế "Người tốt, việc tốt" năm 2022

Thanh Bình
Chia sẻ

Kinhtedothi - Qua 30 năm triển khai phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt", đến nay số lượng cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” của ngành Y tế Thủ đô đã không ngừng tăng lên. Đây là những bông hoa đẹp tiêu biểu, xứng đáng là tấm gương sáng để toàn ngành noi theo.

Số lượng cá nhân đạt danh  hiệu “Người tốt, việc tốt” không ngừng tăng lên

Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" (1992 - 2022), biểu dương "Người tốt, việc tốt" ngành Y tế năm 2022.

Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” kể từ khi được TP phát động tại Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 28/3/1992 của Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức chỉ đạo phong trào “Người tốt, việc tốt” ở Thủ đô, qua 30 năm triển khai thực hiện đến nay đã có vị trí đặc biệt quan trọng trong hoạt động của ngành Y tế.

Đây là cuộc vận động xã hội sâu sắc nhằm phát huy truyền thống nhân văn của người Hà Nội, khơi dậy sức mạnh, tài trí, sức sáng tạo, tinh thần y đức cao đẹp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Thủ đô. Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” đã trở thành một trong những phong trào trọng tâm trong kế hoạch thi đua hàng năm của ngành.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà phát biểu tại hội nghị.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà phát biểu tại hội nghị.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” đã thúc đẩy vai trò và sức mạnh của người đứng đầu, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành trong công cuộc nâng cao chất lượng phục vụ; công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn Thủ đô. Đây cũng là động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và ngành Y tế.

Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” được gắn liền và lồng ghép với nhiều phong trào thi đua khác nhau nhằm đa dạng hình thức triển khai và phát huy tối đa hiệu quả.

Điển hình như: Các phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”; “Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có tác động tích cực, cải thiện cơ bản các hoạt động của bộ phận tiếp đón của cơ sở khám chữa bệnh. Việc hướng dẫn người bệnh ngay từ khi bước chân vào bệnh viện đã tạo không khí yên tâm thoải mái, giảm áp lực và căng thẳng cho bệnh nhân và người nhà khi đến khám chữa bệnh.

Trải qua 30 năm triển khai và thực hiện phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt", đến nay số lượng cá nhân đạt danh  hiệu “Người tốt, việc tốt” của ngành đã không ngừng tăng lên về số lượng và chất lượng. Trung bình mỗi năm số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp cơ sở chiếm hơn 50% trên tổng số cán bộ công chức, viên chức của đơn vị. Tính từ năm 2009 đến nay số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp ngành có hơn 11.500 cá nhân; 228 cá nhân được công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp TP; 7 cá nhân được UBND TP tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô Ưu tú”.

Đây thực sự là những tấm gương điển hình tiên tiến của ngành, là những bông hoa đẹp tiêu biểu, xứng đáng là tấm gương sáng để toàn ngành noi theo.

Tôn vinh những hành động đẹp, việc làm tốt, thầm lặng của y, bác sĩ

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà nhấn mạnh, trải qua 30 năm đến nay, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” đã trở thành một điểm nhấn không thể thiếu trong các phong trào thi đua của TP, trong đó có ngành Y tế Hà Nội. Có thể khẳng định, đến nay phong trào “Người tốt, việc tốt” đã trở thành hoạt động thi đua nổi bật trong toàn ngành, góp phần tạo ra không khí làm việc phấn khởi, hăng say, tương thân tương ái.

3 cá nhân được biểu dương ''Người tốt, việc tốt'' cấp TP.
3 cá nhân được biểu dương ''Người tốt, việc tốt'' cấp TP.

Qua các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Người tốt, việc tốt” đã có nhiều tập thể, cá nhân được Sở Y tế, UBND TP khen thưởng. Công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được duy trì hiệu quả và ngày càng đẩy mạnh nhằm lan tỏa, truyền cảm hứng tích cực trong cộng đồng các việc làm tốt, hành động đẹp của nhân viên ngành y. Các bài viết, tác phẩm dự thi ở cơ sở của các cán bộ, công chức, viên chức trong ngành được nâng cao cả về số lượng và chất lượng.

Theo Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà, ngoài những tấm gương “người tốt, việc tốt” được tuyên dương, tôn vinh, vẫn còn rất nhiều những hành động đẹp, những việc làm tốt thầm lặng, của những y, bác sĩ, điều dưỡng, công chức, viên chức đang ngày đêm cống hiến cho ngành Y tế Hà Nội mà chúng ta không thể kể hết được.

Tuy nhiên, việc triển khai phong trào thời gian qua còn một số hạn chế như việc triển khai tổ chức thực hiện của một số đơn vị chưa được thường xuyên, còn mang tính hình thức.

Vì vậy, thời gian tới, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt”. Trong đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm vai trò của cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”.

Tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả chất lượng các hoạt động chuyên môn của ngành y. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị.

Tiếp tục gắn phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước do TP phát động.

Bên cạnh đó, thi đua khen thưởng phải đi vào thực chất, đúng người, đúng việc, chú trọng đề xuất khen thưởng công chức, viên chức và người lao động trực tiếp. Phải thực sự trở thành động lực quan trọng để phát hiện, xây dựng, nuôi dưỡng và phát triển các điển hình. Thi đua khen thưởng phải gắn liền với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ.

Kịp thời có hình thức thích hợp biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Người tốt, việc tốt” nhằm lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành các việc làm tốt, hành động đẹp, các mô hình giải pháp cách làm hiệu quả, sáng tạo. Qua đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống y tế Thủ đô cùng các sở, ban, ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong các năm tiếp theo.

Nhân dịp này, ngành Y tế đã biểu dương 3 gương ''Người tốt, việc tốt'' cấp TP và 30 cá nhân đại diện cho 114 gương “Người tốt, việc tốt” cấp ngành năm 2022.