Hà Nội: Biểu dương kết quả các phong trào thi đua 2020, phát động thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử

Công Thọ - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/3, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2020, phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Các đại biểu dự Hội nghị

Dự hội nghị, về phía Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Về phía Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương...

Năm 2020, phong trào thi đua của TP tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đảm bảo ngày càng thiết thực, hiệu quả. TP đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế mới, động lực mới, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, kinh tế - xã hội năm 2020 của TP đạt được kết quả toàn diện.
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao cờ thi đua của Chính phủ năm 2020 cho các đơn vị của TP
An sinh xã hội và chăm lo đời sống cho cho nhân dân được đảm bảo; sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát tốt; trật tự văn minh đô thị có chuyển biến rõ nét; quản lý đô thị được đẩy mạnh, cây xanh, chiếu sáng, chỉnh trang đường phố được đổi mới, quản lý hè phố, vệ sinh môi trường được duy trì, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm cơ bản...
Công tác khen thưởng tiếp tục có những chuyển biến rõ nét, bám sát tiêu chuẩn, đối tượng, thủ tục hồ sơ theo quy định; chất lượng thẩm định hồ sơ được nâng lên; đổi tượng khen thưởng ngày càng được mở rộng hơn đến các tầng lớp nhân dân, người lao động trực tiếp ở các lĩnh vực hoạt động, công tác và người nước ngoài.
Điểm đáng chú ý là khen thưởng đã bảm sát vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các khâu yếu, việc khó, lĩnh vực quan trọng, phức tạp của TP. Việc tổ chức tôn vinh các danh hiệu thi đua được tổ chức trang trọng, đặc biệt là việc kịp thời khen thưởng thành tích đột xuất, người lao động trực tiếp đã có tác dụng động viên, khích lệ tinh thần hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao.
Năm 2021, TP tập trung tổ chức, phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào, các đợt thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thử XVII; các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy, HĐND, UBND TP năm 2021; thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường xúc tiến đầu tư, các giải pháp huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển.
  Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị của TP
Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026.
Tăng cường công tác phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị để tạo sự chuyển biến tích cực trong các phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào thi đua "An toàn thực phẩm " và phong trào “Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển", phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng".
Đẩy mạnh công tác quy hoạch, huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư để phát triển hạ tầng đô thị và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quản lý đất đai, đô thị, quản lý tài nguyên và cải thiện chất lượng môi trường. Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, giảm các điểm đen về ùn tắc giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thân thiện và bảo vệ môi trường.

Đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cho biết, nhận thức rõ vai trò, vị trí của công tác thi đua, khen thưởng, ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng.

 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh trao cờ thi đua của TP cho các đơn vị

MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố đã nỗ lực vượt bậc, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, chủ động, linh hoạt tổ chức, triển khai các hoạt động, giải quyết những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn, làm tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, đồng tâm, sáng tạo trong vận động Nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp đã nỗ lực, quyết tâm, chủ động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động thích ứng với tình hình mới, đạt được nhiều kết quả tích cực, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao.

Năm 2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ tập trung thực hiện tốt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao; triển khai quán triệt, thực hiện có hiệu quả ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2021 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17 và các nhiệm vụ chính trị của Thành phố trong năm 2021 theo chủ đề năm công tác của Thành phố đã xác định.

 Quang cảnh Hội nghị

Triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đặc biệt là công tác hiệp thương, giới thiệu đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng quy định của luật, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của Đảng và Nhân dân.

Trong đó, tập trung xây dựng, triển khai các kế hoạch công tác bầu cử cụ thể và chi tiết, theo đúng văn bản hướng dẫn; rà soát kỹ các công việc, bám sát hướng dẫn, tiến độ, phân công trách nhiệm tập thể, cá nhân, từng người, từng việc, bảo đảm chính xác, kịp thời, chủ động trước mọi tình huống; tổ chức tập huấn để cán bộ Mặt trận nắm vững pháp luật bầu cử và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử, Thường trực HĐND, UBND và các tổ chức thành viên, đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử.

 Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương trao Cờ thi đua của Thành phố cho các đơn vị

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên quan tâm, nắm tình hình Nhân dân, tuyên truyền, vận động Nhân dân; tiếp tục thực hiện, tuyệt đối không chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, chăm lo tốt hơn đời sống của Nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế trong xã hội.

Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Tăng cường hơn nữa các hoạt động tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, góp phần giải quyết thấu đáo các vấn đề dân sinh bức xúc ngay tại địa phương, cơ sở.

 Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn  trao cờ thi đua của TP cho các đơn vị

Khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác Mặt trận của từng cấp; hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hoá các hình thức tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người tiêu biểu, nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô. Tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chủ động, trách nhiệm, quyết liệt và bản lĩnh trong thực hiện công tác Mặt trận.

Phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 

Phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước và thành phố. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Thủ đô trong năm 2021.

 Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao cờ thi đua của TP cho các đơn vị

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Chu Ngọc Anh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn, Uỷ ban MTTQ các cấp; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thi đua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu quả, hiệu lực. Thi đua đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử, từ khi triển khai đến khi kết thúc bầu cử, nhất là những ngày trước, trong và sau ngày bầu cử. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi diễn biến phức tạp, mọi hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn trao Cờ thi đua của Thành phố cho các đơn vị

Thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được bầu; tổ chức nơi bỏ phiếu trang trọng, tạo được không khí ngày hội của toàn dân; Thi đua đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn; gắn biển công trình tiêu biểu chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, có tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp.

 Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà trao Cờ thi đua của Thành phố cho các đơn vị

“Với truyền thống của Thủ đô văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hòa bình, phát huy sức mạnh đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nhất định chúng ta sẽ thành công. Với tinh thần đó, thay mặt lãnh đạo Thành phố tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn Thành phố phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo cùng với lòng yêu nước, yêu Thủ đô, tích cực thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” – Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nói.

 Phó Chủ Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà trao Cờ thi đua của Thành phố cho Báo Kinh tế & Đô thị

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần