DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội chi trả tiền mặt cho 4 nhóm đối tượng hưởng chính sách đặc thù xong trước ngày 25/8/2021

Thủy Trúc
16-08-2021 19:06
Kinhtedothi – UBND cấp xã tổ chức chi trả hỗ trợ kinh phí một lần bằng tiền mặt cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công được hưởng chính sách đặc thù của TP Hà Nội xong trước ngày 25/8/2021.
UBND TP đã có quy định về trình tự, thủ tục giải quyết chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân TP.
Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, UBND cấp xã lập danh sách đối tượng thuộc diện được hỗ trợ đảm bảo theo quy định gửi UBND cấp huyện qua phòng LĐTB&XH.
Phòng LĐTB&XH chủ trì, kiểm tra, tổng hợp danh sách đối tượng thuộc diện được hỗ trợ trình lãnh đạo UBND cấp huyện quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng.
Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện chi trả hỗ trợ.
 Lãnh đạo UBND xã Đông La (huyện Hoài Đức) hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho người lao động ngoại tỉnh khó khăn đang thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn, ngày 16/8/2021.
Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách đối tượng thuộc diện hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức chi trả hỗ trợ một lần bằng tiền mặt cho đối tượng trên địa bàn xong trước ngày 25/8/2021 theo phương thức chi trả đang thực hiện tại địa phương.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của địa phương, tổ Covid-19 cộng đồng cùng tham gia vào quá trình chi trả và giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ.
Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng: UBND cấp xã kiểm tra, rà soát, lập danh sách đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng có tên trong danh sách quản lý, nhận trợ cấp tháng 8 năm 2021. Sau khi lập danh sách, rà soát đối tượng hưởng chế độ đảm bảo theo quy định, UBND cấp xã gửi danh sách đối tượng đề nghị hỗ trợ đến UBND cấp huyện (qua phòng LĐTB&XH).
Phòng LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra danh sách đối tượng thuộc diện được hỗ trợ trình UBND cấp huyện quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng.
Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách đối tượng thuộc diện hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức chi trả hỗ trợ một lần bằng tiền mặt cho đối tượng trên địa bàn xong trước ngày 25/8/2021 theo phương thức chi trả đang thực hiện tại địa phương. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của địa phương, tổ Covid-19 cộng đồng cùng tham gia vào quá trình chi trả và giám sát việc tổ chức thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ.
UBND cấp xã, niêm yết công khai danh sách các đối tượng đã được hỗ trợ tại trụ sở UBND cấp xã đến hết ngày 31/12/2021 để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; báo cáo kết quả thực hiện công tác chi trả gửi phòng LĐTB&XH để tổng hợp báo cáo UBND cấp huyện.
Đối với các nhóm đối tượng còn lại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND được thụ hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù, UBND TP quy định cụ thể về thời gian xác nhận hồ sơ, thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022, thời hạn tiếp nhận giải quyết, thời gian phê duyệt danh sách và chi trả kinh phí hỗ trợ.