Hà Nội có 133 công trình ở tình trạng nguy hiểm

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có Văn bản số 254/TB-SXD đánh giá sơ bộ kết quả kiểm tra, rà soát an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm trên địa bàn TP trước mùa mưa bão.

Theo tổng hợp, trên địa bàn TP hiện có 603 danh mục công trình, trong đó, có 14 danh mục công trình thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 589 danh mục công trình thuộc các quận, huyện và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Kết quả khảo sát, đánh giá sơ bộ hiện trạng chất lượng cho thấy: Tương ứng với Mức 1, công trình nhà ở cần duy tu, sửa chữa nhỏ có 56 danh mục công trình. Mức 2, chưa đáp ứng được các yêu cầu sử dụng, cần khảo sát, đánh giá chi tiết, đưa vào kế hoạch chung có 315 danh mục công trình. Mức 3, đang ở tình trạng nguy hiểm, cần khoanh vùng chi tiết, chống đỡ, sơ tán tạm thời nếu cần thiết, ưu tiên đánh giá khảo sát chi tiết có 133 danh mục công trình. Ngoài ra, số công trình không đánh giá được do không xác định được vị trí, chủ sở hữu không đồng ý khảo sát, công trình đã được sửa chữa, xây dựng lại có 93 danh mục công trình.

Để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người đang sử dụng nhà ở và công trình công cộng, Sở Xây dựng đề nghị, đối với 133 danh mục công trình theo đánh giá hiện đang ở Mức 3, các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu công trình, nhà ở, cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quản lý sử dụng công trình thực hiện ngay các biện pháp an toàn, gồm: Hạn chế sử dụng danh mục công trình, ngừng sử dụng danh mục công trình, di chuyển người và tài sản nếu thấy cần thiết để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Thực hiện công tác khảo sát, đánh giá chi tiết đối với các danh mục công trình đang quản lý, sử dụng, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đối với 315 danh mục công trình theo đánh giá đang ở Mức 2, các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu công trình, nhà ở; cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quản lý sử dụng có trách nhiệm lập kế hoạch triến khai thực hiện việc khảo sát, đánh giá chi tiết; đồng thời gửi kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND TP Hà Nội.