Hà Nội có 2/14 sản phẩm OCOP được đề xuất xếp hạng 5 sao

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020, các địa phương trên cả nước đã ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai với tinh thần khẩn trương.

Một trong hai sản phẩm gốm sứ của Hà Nội được đề xuất xếp hạng 5 sao.
Đến nay, đã có 59/63 tỉnh, TP phê duyệt Đề án hoặc Kế hoạch OCOP cấp tỉnh, TP. Hiện, đã có 12 tỉnh, TP (bao gồm cả Hà Nội) đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Kết quả, đã có 604 sản phẩm OCOP được xếp hạng. Trong đó, có 14 sản phẩm đề xuất phân hạng 5 sao, 195 sản phẩm được cấp 4 sao, 395 sản phẩm dành 3 sao.
Cả nước tổ chức tập huấn gần 18.000 lượt cán bộ, chuyên gia, chủ thể OCOP triển khai chương trình. Xây dựng Quy chế hội đồng OCOP; Quy chế hoạt động, Kế hoạch hành động của mạng lưới kết nối OCOP toàn cầu; Kế hoạch vận động tham gia mạng lưới kết nối OCOP toàn cầu; Đề án tổ chức triển lãm/hội chợ OCOP cấp quốc gia, cấp quốc tế hàng năm. Tổ chức Diễn đàn kết nối mạng lưới OCOP toàn cầu và Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019.
Riêng đối với Hà Nội, sau khi quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, TP đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình OCOP TP Hà Nội đến năm 2020 tại Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 8/7/2019. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo của TP và các quận, huyện, thị xã.
Theo kế hoạch đến năm 2020, toàn TP tổ chức đánh giá xếp hạng từ 800 đến 1.000 sản phẩm, trong đó, có từ 500 sản phẩm tham gia được đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp TP, 100 sản phẩm được tham gia đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp Quốc gia theo quy định. Đến nay, Hà Nội đã đánh giá và đề nghị công nhận xếp hạng cho 149 sản phẩm OCOP, trong đó, có 2 sản phẩm gốm sứ được đề xuất xếp hạng 5 sao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần