Hà Nội: Đảm bảo “5 rõ” trong tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

Nam Du
Chia sẻ

Kinhtedothi – Tại văn bản hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023 có lưu ý các đơn vị phải điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học, tránh tình trạng quá tải ở các trường.

Học sinh lớp 1 tại Hà Nội trong ngày tựu trường muộn
Học sinh lớp 1 tại Hà Nội trong ngày tựu trường muộn

Theo đó, việc tổ chức tuyển sinh phải thực hiện đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS.

Các đơn vị thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo “5 rõ”: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp; tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày. Các trường tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

Các trường mầm non, tiểu học và THCS phối hợp với UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức điều tra số trẻ ở từng độ tuổi đi học trên địa bàn được phân công, đảm bảo số liệu chính xác phục vụ cho phân tuyến tuyển sinh. Số liệu điều tra về số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh của các trường trên địa bàn phải được UBND và Công an phường, xã, thị trấn xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác, là cơ sở để phòng GD&ĐT tham mưu với UBND quận, huyện, thị xã trong công tác phân tuyến tuyển sinh

Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn, tình hình thực tế về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, các trường chủ động xây dựng dự thảo kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2022-2023, báo cáo phòng GD&ĐT theo quy định. Các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã Xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2022-2023 trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt.

Việc phân tuyến tuyển sinh và giao chỉ tiêu tuyển sinh phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ của từng trường, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh; chỉ tiêu (số lớp, số học sinh/lớp, số lớp được học 2 buổi/ngày) phải phù hợp với số phòng học của trường, trong đó phải dành ưu tiên cho các phòng phục vụ học tập và phòng học 2 buổi/ngày.

Năm học 2022- 2023, Hà Nội phấn đấu huy động ít nhất 50% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo đi học; ít nhất 75% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hòa nhập; 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khỏe được vào lớp 1; 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào học lớp 6.

Đối với các khu đô thị mới chưa có trường, phòng GD&ĐT báo cáo UBND quận, huyện, thị xã có biện pháp giải quyết chỗ học cho học sinh và thúc đẩy việc xây thêm trường mới theo quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn; quan tâm tới con của các hộ dân thuộc diện tái định cư do giải phóng mặt bằng, con của công nhân tại các khu công nghiệp; tạo điều kiện cho học sinh dân tộc thiểu số, con các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vào các trường công lập.

Việc phân tuyến tuyển sinh và giao chỉ tiêu tuyển sinh phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ của từng trường, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, hạn chế học sinh trái tuyến ở những trường có số lớp quá cao. Nếu sĩ số học sinh/lớp vượt so với quy định của Điều lệ trường học, phòng GD&ĐT phải có văn bản báo cáo UBND quận, huyện, thị xã và báo cáo Sở GD&ĐT, không để xảy ra hiện tượng quá tải học sinh ở các trường học.

Xem Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023 TẠI ĐÂY

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần