Hà Nội điều chỉnh ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Mai Vân
Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4103/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thành viên BCĐ chính sách nhà ở và thị trường Bất động sản TP Hà Nội.

Theo đó, việc điều chỉnh thành viên Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản TP Hà Nội được quy định tại Điều 1 Quyết định số 4005/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 của UBND TP về việc điều chỉnh thành viên BCĐ chính sách nhà ở và thị trường bất động sản TP Hà Nội.
Ban chỉ đạo còn có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển nhà ở TP (Ảnh: Mai Vân)
Các thành viên Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản TP Hà Nội sau khi điều chỉnh gồm: Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban. Ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Trưởng ban Thường trực cùng các thành viên thường trực là đại diện các sở, ngành.
Các nội dung khác tại Quyết định số 4005/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 và Quyết định số 3252/QĐ-UBND ngày 19/7/2012 của UBND TP không thay đổi.
Được biết, Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản TP Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 3252/QĐ-UBND ngày 19/7/2012 của UBND. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ triển khai thực hiện Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và các chính sách liên quan đến phát triển, quản lý nhà ở và thị trường BĐS trên địa bàn TP; triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về nhà ở và thị trường BĐS; đôn đốc, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến nhà và thị trường BĐS.
Định kỳ tổng kết, đánh giá tình hình quản lý nhà ở và thị trường BĐS rút kinh nghiệm, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển, quản lý nhà ở và thị trường BĐS phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP.
Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo còn có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển nhà ở TP: Rà soát điều chỉnh, tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2006 - 2010 và xây dựng chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 phù hợp với yêu cầu của Pháp luật và thực tiễn của Hà Nội; Tập trung chỉ đạo chuẩn bị quỹ nhà, quỹ đất ở tái định cư đảm bảo số lượng, chất lượng, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ đô thị đáp ứng nhu cầu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần