Hà Nội: Đời sống nông dân không ngừng cải thiện

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sau hơn 3 năm triển khai Nghị quyết 26 - NQ/TW và chương trình "Phát triển kinh tế ngoại thành và hiện đại nông thôn" của Thành ủy Hà Nội, đến nay, diện mạo nông thôn của Thủ đô đã có nhiều thay đổi; thu nhập của người dân được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện.

Theo ông Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND TP, sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TW, Chương trình Phát triển kinh tế ngoại thành và hiện đại nông thôn của thành phố đã đạt được nhiều thắng lợi. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã có nhiều tiến bộ. Cơ cấu nội ngành chuyển dịch theo hướng tích cực: tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản và dịch vụ nông nghiệp. Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp bình quân đạt 1,75%/năm; tổng sản lượng lương thực đạt trên 1 triệu tấn/năm. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất được coi trọng. Đến nay đã có 100% giống lúa được cấp I hóa, 100% diện tích ngô được gieo trồng bằng giống lai. Tỷ lệ lợn ngoại và lợn hướng nạc đạt 75%, tỷ lệ đàn bò lai Sind đạt 70% tổng đàn…

Khu vực nông thôn đã được chú trọng đầu tư, các chương trình của Thành ủy về phát triển kinh tế - xã hội ngoại thành được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả. Hệ thống thủy lợi đã đảm bảo tưới tiêu chủ động cho trên 90% diện tích canh tác. Các đường liên xã được nâng cấp; đường liên thôn và đường làng phần lớn được bê tông hóa. Trường học và trang bị cơ sở vật chất được đầu tư. Hiện 100% số thôn, xã trên địa bàn thành phố có điện sử dụng…

Nhờ sự đầu tư có hiệu quả mà đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đến năm 2010, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn nông thôn của Hà Nội đạt trên 13 triệu đồng/người/năm. Nông thôn không còn nhà dột nát, đa số các gia đình có nhà kiên cố, khang trang sạch đẹp; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 1,5%; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nông dân có nhiều tiến bộ, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao. Hàng nghìn gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa…