Hà Nội: Giới thiệu sách giáo khoa mới lớp 4 đến hơn 14.000 giáo viên

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ngày 11-12/3, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức hội nghị giới thiệu sách giáo khoa lớp 4 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tới hơn 14.000 giáo viên trên địa bàn TP theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cùng các cán bộ, giáo viên tại buổi giới thiệu sách giáo khoa mới lớp 4 diễn ra ngày 11/3
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cùng các cán bộ, giáo viên tại buổi giới thiệu sách giáo khoa mới lớp 4 diễn ra ngày 11/3

Năm học 2023-2024 là năm đầu tiên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với học sinh lớp 4. Bộ GD&ĐT đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024, trong đó có danh mục sách giáo khoa lớp 4.

Cụ thể, sách giáo khoa lớp 4 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được Bộ phê duyệt gồm 44 đầu sách giáo khoa của 6 đơn vị: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Vinh, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Đại học Huế, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Căn cứ danh mục sách giáo khoa đã được Bộ phê duyệt, các địa phương tổ chức lựa chọn sách giáo khoa phù hợp để đưa vào giảng dạy tại các trường học trên địa bàn.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến đề nghị các nhà trường tiếp tục tạo điều kiện, tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận, bỏ phiếu kín đề xuất lựa chọn sách giáo khoa phù hợp, báo cáo phòng giáo dục và đào tạo.

Trên cơ sở báo cáo của các phòng giáo dục và đào tạo, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tham mưu UBND TP thành lập hội đồng lựa chọn, phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng từ năm học mới.

“Các nhà trường tuân thủ nghiêm túc quy trình lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông”- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến lưu ý.

Việc tổ chức giới thiệu sách giáo khoa mới tới cán bộ, giáo viên là yêu cầu của Bộ GD&ĐT đối với tất cả các sở giáo dục và đào tạo nhằm giúp đội ngũ nhà giáo tiếp cận đầy đủ về sách giáo khoa mới, từ đó quyết định lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với điều kiện thực tế để đưa vào giảng dạy từ đầu năm học.

Trước đó, trong hai ngày 25 và 26/2, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với các nhà xuất bản đã tổ chức hội nghị giới thiệu sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tới cán bộ quản lý, tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên các trường THCS, THPT trên địa bàn TP.