Hà Nội: Hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện

Thuỷ Tiên
Chia sẻ

Kinhtedothi – 6 tháng đầu năm 2022, ngoài việc đẩy mạnh tích hợp xây dựng các thủ tục hành chính lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, TP Hà Nội chú trọng lấy người dân làm trung tâm để hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo chất lượng.

Cán bộ UBND quận Bắc Từ Liêm hướng dẫn người cao tuổi làm thủ tục hành chính. Ảnh: Công Hùng.
Cán bộ UBND quận Bắc Từ Liêm hướng dẫn người cao tuổi làm thủ tục hành chính. Ảnh: Công Hùng.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

TP Hà Nội luôn chú trọng việc nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính nhằm tìm kiếm những sáng kiến để tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước, vẫn đảm bảo chất lượng và hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính.

Tiêu biểu như UBND huyện Hoài Đức, triển khai thực hiện thí điểm và thí điểm mở rộng Mô hình “Ngày Thứ 6 xanh” trên địa bàn huyện đã đạt được hiệu ứng lan tỏa. UBND huyện Hoài Đức đã nhân rộng mô hình này trên địa bàn huyện. Theo đó rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh từ 3 ngày làm việc còn 60 phút trong ngày thứ 6.

UBND huyện Mê Linh đang thực hiện thí điểm thực hiện tiếp nhận, trả kết quả, giải quyết TTHC theo mô hình "Ngày Thứ ba xanh" đối với 4 thủ tục hành chính (Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở, Chuyển trường đối với học sinh tiểu học, Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ). Công dân đến nộp hồ sơ vào ngày thứ Ba hàng tuần sẽ được lấy kết quả trong vòng 60 phút, tạo điều kiện rút ngắn thời gian và chi phí đi lại cho công dân.

UBND huyện Đông Anh với sáng kiến tổ chức cuộc thi “Mô hình Bộ phận Một cửa văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp" trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2022, đây là năm thứ 2 UBND huyện Đông Anh tổ chức cuộc thi này. UBND huyện Đan Phượng với sáng kiến lấy Phiếu ý kiến đánh giá việc giải quyết TTHC và Phiếu đăng ký nội dung tham gia hội nghị đối thoại của cá nhân, tổ chức thông qua hình thức trực tuyến,...

Trong quá trình triển khai các dịch vụ công trực tuyến, một số đơn vị trên địa bàn TP đã triển khai nhiều hình thức sáng tạo để hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc kê khai và nhập hồ sơ đăng ký giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến như: in tờ gấp hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, huy động lực lượng đoàn viên Đoàn Thanh niên hướng dẫn người dân tại các điểm sinh hoạt dân cư, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để khai Tờ khai trực tuyến và chuẩn bị hồ sơ,...

Ngoài ra, một số đơn vị tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố, tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Thành phố.

99,78% hồ sơ được giải quyết đúng hạn

Theo báo cáo kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2022 trên địa bàn TP Hà Nội, tính đến ngày 14/6/2021, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc TP là 1.895 thủ tục hành chính. Trong đó, cấp Sở, cơ quan tương đương Sở là 1.522 thủ tục, cấp huyện là 263 thủ tục và cấp xã là 110 thủ tục.

Văn phòng UBND TP tổ chức hội nghị tập huấn về đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính cho khoảng 120 cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 13/6. 
Văn phòng UBND TP tổ chức hội nghị tập huấn về đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính cho khoảng 120 cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 13/6. 

Trong Quý II năm 2022, tổng số hồ sơ tiếp nhận toàn TP là 1.059.072 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 1.030.963 hồ sơ; 1.028.705 hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99.78%; 0,22% hồ sơ giải quyết quá hạn. Số hồ sơ đang giải quyết là 28.109 hồ sơ.

100% các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đều đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định của Chính phủ trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được giám sát, kiểm soát chặt chẽ nên đã hạn chế tối đa việc nhũng nhiễu, chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính. Khi chậm trễ trong quá trình giải quyết hồ sơ, các đơn vị thực hiện việc xin lỗi công dân và khắc phục nhanh chóng, kịp thời để trả đúng hạn theo quy định.

TP cũng tăng cường chỉ đạo nâng cao thái độ ứng xử, đạo đức công vụ của công chức, đặc biệt là công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa, đề cao tính chuyên nghiệp, sự phục vụ của công chức đối với người dân, tổ chức trên cơ sở lấy sự hài lòng của người dân làm một trong những cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức.

Thực hiện nhiệm vụ tích hợp thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, ngày 29/4, UBND TP đã phê duyệt danh mục các thủ tục hành chính lựa chọn tái cấu trúc xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2022. Trong đó, phê duyệt 928 thủ tục hành chính được lựa chọn tái cấu trúc.

Ngày 13/6, Văn phòng UBND TP đã tổ chức hội nghị tập huấn về đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính được lựa chọn xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho khoảng 120 cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, công chức các phòng chuyên môn thuộc các Sở, ban, ngành TP, trực tiếp tham gia tái cấu trúc các quy trình thủ tục hành chính tại đơn vị, để thực hiện rà soát, đánh giá, tái cấu trúc đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ của UBND TP giao.

Về nhiệm vụ trong quý III/2022 đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND TP Lê Hồng Sơn cho biết, TP tập trung triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt việc công bố, công khai thủ tục hành chính theo quy định; thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính bảo đảm hiệu quả.

TP tích cực đôn đốc, triển khai công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính đặc biệt là đối với các thủ tục đã xác định trong kế hoạch. Phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo minh bạch, cụ thể, gắn với trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần