Hà Nội: Người dân tiếp tục được chia tách, hợp thửa đất

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedohi - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa mới ban hành Văn bản số 2869/STNMT-ĐKTKĐĐ về việc bãi bỏ Văn bản số 1685/STNMT-ĐKTKĐĐ ngày 22/3/2022.

Thực hiện Văn bản số 298/KTrVB-KGVX ngày 12/4/2023 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp); Văn bản số 1754/VP-TNMT ngày 22/2/2023 của Văn phòng UBND thành phố; Văn bản số 26/BC-STP ngày 13/2/2023; Văn bản số 1251/CV-KTRSVBQPPL ngày 17/4/2023 của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường bãi bỏ Văn bản số 1685/STNMT-ĐKTKĐĐ ngày 22/3/2022.

Theo đó, để bảo đảm hiệu quả trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn TP Hà Nội đúng quy định pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa, hợp thửa đất cho người sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2021 và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 1/6/2017 của UBND TP Hà Nội.

Trước đó, ngày 22/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Văn bản số 1685/STNMT-ĐKTĐĐ đề nghị: UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất đối với thửa đất nông nghiệp; thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất; thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở…

Văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội
Văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội

Nhận thấy văn bản này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền và lợi ích của người sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2869/STNMT-ĐKTKĐĐ về việc bãi bỏ Văn bản số 1685/STNMT-ĐKTKĐĐ ngày 22/3/2022...