Hà Nội: Quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 BCH T.Ư Đảng (khóa XI)

Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 13/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ XII Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI); thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 cho gần 500 báo cáo viên, cán bộ biên tập, phóng viên các cơ quan báo, đài, tạp chí, bản tin Thành phố.

Đồng chí
Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trình bày các nội dung chính của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI.
Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học đã thông báo tóm tắt những kết quả cơ bản Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI). Theo đó, kéo dài từ ngày 5/10 đến 11/10, Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; về việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; về công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XII; xem xét Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 11 đến Hội nghị Trung ương 12 và một số tài liệu quan trọng khác.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo nội dung chính của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; nhấn mạnh những kết quả Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như chỉ rõ các mục tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

5 năm qua, Đảng bộ TP Hà Nội luôn xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của Thủ đô. Kế thừa, phát huy thành tựu, kinh nghiệm 30 năm đổi mới, Đảng bộ Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết của Thành ủy, trọng tâm là nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XV, lãnh đạo thực hiện tốt 9 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 2 khâu đột phá của Thành ủy, tạo bước chuyển biến mới trên mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ.

Đảng bộ TP Hà Nội đề ra mục tiêu trong 5 năm tới, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng: dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, có nhiều sản phẩm với hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại, môi trường bền vững. Văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc; quan hệ đối ngoại được mở rộng, nâng cao vị thế và uy tín của Thủ đô. Phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm phát triển của Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI đã đưa ra 5 nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng là tích cực phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo đảm an sinh, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô.

Cùng với đó, Đảng bộ Hà Nội cũng đề ra 3 khâu đột phá. Đó là, phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thủ đô. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.