Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất năm 2012

Chia sẻ Zalo

UBND Thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất năm 2012 thành phố Hà Nội. Hội đồng gồm 6 thành viên do bà Nguyễn Thị Hà Ninh, Giám đốc Sở Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng thẩm định bảng giá đất năm 2012 có trách nhiệm thực hiện việc thẩm định hồ sơ bảng giá đất do Sở Tài nguyên và Môi trường lập và gửi theo các nội dung quy định tại điều 13 Thông tư Liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định sử dụng các chuyên gia giúp việc cho Hội đồng trong việc nghiên cứu, rà soát, thẩm định bảng giá đất năm 2012 của thành phố Hà Nội. Sau thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Hội đồng sẽ tự giải tán sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần