Hà Nội tiếp tục hỗ trợ phát triển huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng

Linh Đan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND về hỗ trợ phát triển huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch nêu rõ, trong giai đoạn 2011-2015, nhằm góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho Nhân dân huyện Lâm Hà, TP Hà Nội đã hỗ trợ đầu tư 32 công trình, dự án, nhiều trang thiết bị và cơ sở vật chất cho Nhân dân huyện Lâm Hà với tổng số tiền là 197,47 tỷ đồng.
 
Cũng theo Kế hoạch, việc tiếp tục hỗ trợ huyện Lâm Hà là cần thiết, thể hiện tình cảm của Lãnh đạo và Nhân dân Thủ đô đối với Nhân dân huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Giai đoạn 2016-2020, TP Hà Nội tập trung hỗ trợ huyện Lâm Hà xây dựng một số công trình lớn, giải quyết được các vấn đề dân sinh bức xúc, có hiệu qua tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lâm Hà, bao gồm 3 công trình (2 công trình giao thông, 1 công trình trường học) với tổng mức hỗ trợ là 94 tỷ đồng, mức vốn hỗ trợ là tối đa, không bố trí vốn phát sinh, điều chỉnh tăng quy mô dự án. Nguồn vốn hỗ trợ được trích từ nguồn vốn hỗ trợ địa phương bạn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của TP Hà Nội đã được UBND TP báo cáo Hội đồng nhân dân TP tại Báo cáo sô 214/BC-UBND ngày 28/11/2016 (Kế hoạch năm 2017 đã được HĐND TP thông qua tại Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 6/12/2016 và UBND TP ban hanh tại Quyết định số 6768/QĐ-UBND ngày 9/12/2016).

UBND TP Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, UBND huyện Lâm Hà theo dõi tình hình triển khai các dự án định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả về UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài ra, Hà Nội cũng sẽ hỗ trợ sản xuất phục vụ xây dựng nông thôn mới, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ động phối hợp với UBND huyện Lâm Hà để nghiên cứu, đề xuất nội dung cụ thể hỗ trợ Huyện trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; tổ chức tham quan, học hỏi các mô hình sản xuất nông nghiệp tại Hà Nội. Hỗ trợ các đoàn công tác của Lâm Hà tới tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại một sô huyện của TP Hà Nội đã xây dựng thành công và đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

UBND TP Hà Nội giao Sở Công thương chủ động trao đổi với UBND huyện Lâm Hà để đề xuất các nội dung xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao của huyện: Cà phê, chè Olong, tơ tằm, rau, hoa công nghệ cao... Đồng thời, giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP trao đổi với huyện Lâm Hà để quảng bá, giới thiệu danh mục thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Lâm Hà tới các doanh nghiệp Hà Nội.

Ngoài ra, định kỳ tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Nhân dân huyện Lâm Hà với Nhân dân Thủ đô như tổ chức đưa học sinh, các cán bộ lão thành, các đồng chí có thành tích sản xuất kinh doanh giỏi trong công cuộc xây dựng kinh tế mới của Huyện đến Thủ đô tham quan, giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm với với các cán bộ, Nhân dân Thủ đô. Tổ chức các đoàn cán bộ và Nhân dân của TP Hà Nội vào thăm và động viên Nhân dân đi xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Hà nhân dịp các ngày kỷ niệm lớn của địa phương; tổ chức các đoàn văn hóa, nghệ thuật của TP biểu diễn và giao lưu tại Lâm Hà; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Thủ đô Hà Nội, huyện Lâm Hà trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Hà Nội mới, Đài PTTH Hà Nội, Đài PTTH Lâm Hà,... Về việc này, UBND TP Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao phối họp cùng các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng của Hà Nội định kỳ thực hiện các hoạt động giao lưu văn hóa, tổ chức tuyên truyền về hoạt động họp tác giữa TP Hà Nội và huyện Lâm Hà.

Căn cứ Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy Hà Nội về hợp tác toàn diện giữa TP Hà Nội với các địa phương trong nước và Lào, Campuchia giai đoạn 2016-2020, đối với các công trình huyện Lâm Hà đề nghị các quận, huyện của thành phố Hà Nội hỗ trợ, UBND TP Hà Nội giao UBND các quận/huỵện/thị xã báo cáo Thường trực Quận/Huyện/Thị ủy, Hội đồng Nhân dân cùng cấp về chủ trương, mức hỗ trợ, thời điểm hỗ trợ; chủ động trao đổi, làm việc với huyện Lâm Hà để thống nhất phương án hỗ trợ phù họp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kêt quả thực hiện về UBND TP (qua đầu mối Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần