Hà Nội triển khai "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam" năm 2018

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND triển khai "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam" năm 2018 của Hà Nội.

Người tiêu dùng mua hàng Việt vào siêu thị Big C.
Mục đích của Kế hoạch là tuyên truyền, phổ biến, thực thi các văn bản pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của các đối tượng có liên quan trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Định hướng và phát huy ý thức tôn trọng quyền người tiêu dùng của DN sản xuất, kinh doanh thương mại; xây dựng văn hóa tiêu dùng lành mạnh, ý thức chủ động bảo vệ bản thân của người tiêu dùng khi tham gia giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức xã hội liên quan trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Kế hoạch cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các nội dung chính của chương trình nhằm đưa Luật và các văn bản liên quan đến công tác Bảo vệ quyền lợi tiêu dùng đến với mọi đối tượng; tăng cường hiệu quả công tác thực thi pháp luật trên địa bàn TP. Xác định trách nhiệm của các tổ chức, DN đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cung ứng của mình được quy định trong Luật và các văn bản có liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 được tổ chức thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm nhằm phát huy sức mạnh, khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, DN và người tiêu dùng.

Với chủ đề Kinh doanh lành mạnh - tiêu dùng bền vững, Chương trình “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” bao gồm một số nội dung: Tổ chức Lễ hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2018; tổ chức “Tuần tri ân DN vì người tiêu dùng”, tổ chức sự kiện “Ngày hội sản phẩm, hàng hóa vì người tiêu dùng” và tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật…

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các DN trên địa bàn TP tiến hành các hoạt động, triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Các nội dung hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2018. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam sẽ được tổ chức trong tháng 3/2018.