Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư năm 2018

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Công văn số 1941/UBND-KHĐT về việc đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư năm 2018.

Công văn nêu rõ, sau 3 tháng triển khai Kế hoạch đầu tư năm 2018, toàn TP Hà Nội giải ngân đạt 9,9% tổng mức vốn kế hoạch giao, thấp hơn cùng kỳ năm trước (15,8%). Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp, chưa đáp ứng được các nhiệm vụ, mục tiêu theo yêu cầu. Hết quý 1/2018, trong số 37 đơn vị chủ đầu tư sử dụng vốn XDCB cấp TP, có 20 đơn vị chưa giải ngân, trong đó có những đơn vị được giao vốn lớn như: Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (3.420 tỷ đồng), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội (723 tỷ đồng), UBND huyện Quốc Oai (309 tỷ đồng),...
Ảnh mang tính chất minh họa.
Đối với chi đầu tư nguồn vốn phân cấp cấp huyện, bên cạnh những địa bàn giải ngân tốt như: Huyện Quốc Oai (86%), huyện Phúc Thọ (35,6%), huyện Hoài Đức (30,2%), vẫn còn 16 quận, huyện có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức giải ngân chung của TP, cá biệt có quận, huyện chưa giải ngân hoặc giải ngân ở mức rất thấp: huyện Chương Mỹ (0%), huyện Thường Tín (0,1%), huyện Thanh Trì (0,5%), quận Ba Đình (1%).
Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2018 của TP Hà Nội, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Trung ương về một số giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 (chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại văn bản số 2438/VPCP-KTTH ngày 15/3/3018; của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1375/BKHĐT-TH ngày 9/3/2018) và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư quý 1/2018 của TP, UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và chủ đầu tư các dự án đầu tư tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước, xây dựng và các quy định khác có liên quan; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 của Chính phủ, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.
Chủ đầu tư các dự án nguồn vốn ngân sách TP rà soát hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có vốn dư kế hoạch năm 2017 được UBND TP cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018 tại Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 5/4/2018; đảm bảo đến hết ngày 31/12/2018 hoàn thành giải ngân 100% số vốn dư kế hoạch năm 2017 đã được kéo dài/ chuyên nguồn sang năm 2018. Tăng cường đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu, thiết kế và thi công xây dựng công trình được giao vốn kế hoạch năm 2018. Tập trung quyết liệt triển khai các công trình trọng điểm, đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt tại Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND TP về kế hoạch tiến độ triên khai các công trình trọng điểm của TP giai đoạn 2016 - 2020.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc đối tượng áp dụng cơ chế thanh toán linh hoạt được UBND TP chỉ đạo tại văn bản số 928/UBND-KHĐT ngày 9/3/2018. Rà soát, đề xuất nhu cầu kế hoạch vốn thực hiện công tác khảo sát, thiết kế của các dự án đã phê duyệt quyết định đầu tư nhưng chưa được bố trí vốn kế hoạch thực hiện dự án năm 2018 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình TP xem xét, bố trí vốn để triển khai lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán công trình, đảm bảo điều kiện có thể tổ chức đấu thầu thực hiện ngay sau khi dự án được bố trí kế hoạch vốn thi công công trình.

Đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án hoàn thành; chủ động phối hợp các Sở, ngành và đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phục vụ hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán, trình thẩm tra, phê duyệt theo quy định, kịp thời thanh toán, thu hồi công nợ (nếu có) để tất toán tài khoản và đóng mã số dự án đầu tư theo quy định. Hết quý 11/2018, các chủ đầu tư rà soát đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch năm 2018 của từng dự án, đề xuất UBND TP cho phép điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án giải ngân chậm, không có khả năng hoàn thành kế hoạch vốn được giao sang các dự án có khả năng thực hiện và có nhu cầu bổ sung vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân.

UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo các chủ đầu tư, UBND cấp xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ quyết toán các dự án đầu tư từ nguồn vốn phân cấp, các dự án ngân sách TP hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án.

Các sở, ngành TP tiếp tục rà soát, thực hiện cải cách hành chính đối với các thủ tục về đầu tư xây dựng, về bồi thường GPMB, thu hồi đất,... Chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc kịp thời tham mưu, đề xuất UBND TP chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của các dự án. Kịp thời phát hiện, thay thế và xử lý nghiêm theo quy định những cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết các thủ tục hành chính về quản lý đầu tư và xây dựng các dự án đầu tư công…

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành TP và Thủ trưởng các đơn vị được UBND TP giao làm chủ đầu tư các dự án chịu trách nhiệm trước UBND TP về việc thực hiện chỉ tiêu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2018 được UBND TP giao. Chủ tịch UBND TP yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung tổ chức thực hiện…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần