HĐND tỉnh Nghệ An sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng 7/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 11. Tại kỳ họp này sẽ đưa vào chất vấn nhiều nội dung, trong đó đáng chú ý việc vận hành hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện, việc lũ lụt...

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc Hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, tập trung thảo luận, phân tích bối cảnh, đặc điểm tình hình của năm 2022, những kết quả tích cực, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc phải tháo gỡ, những thách thức phải vượt qua; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và những bài học có giá trị thực tiễn; cùng với đó nhận diện, dự báo tốt tình hình trong thời gian tới để xem xét, quyết định sát - đúng các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu cơ bản và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công năm 2023.

Phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các quy định, cơ chế, chính sách của chính quyền các cấp, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp và hiệu quả. Bên cạnh đó, đề nghị các đại biểu dành sự quan tâm, thảo luận về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc thực hiện kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh để đại biểu, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà có sự theo dõi, giám sát đầy đủ hơn.

Kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ xem xét, chất vấn và quyết định nhiều nội dung quan trọng.
Kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ xem xét, chất vấn và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp này HĐND tỉnh Nghệ An sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022, dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2023; tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Xem xét 02 Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An và việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2021...

Tại phiên chất vấn trong kỳ họp sẽ chú trọng hai nội dung được Nhân dân và cử tri trong tỉnh đặc biệt quan tâm gồm: Công tác phòng ngừa, khắc phục hậu quả do thiên tai, đặc biệt là ảnh hưởng của lũ, lụt; công tác quản lý, vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trong mùa mưa lũ. Việc bố trí nguồn vốn đối ứng của tỉnh thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo cơ cấu quy định của từng chương trình, dự án, chính sách nhằm phát huy mọi nguồn lực để đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nhanh và bền vững...

Kỳ họp này diễn ra trong ba ngày, từ 7/12 đến 9/12, cử tri tỉnh Nghệ An có thể phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị tới Kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh qua đường dây điện thoại trực tuyến gồm: 02383.598828; 02383.598747; 02383.598800.