Hỗ trợ trang thiết bị cho các nhà thiếu nhi khu vực khó khăn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc hỗ trợ trang thiết bị cho các Nhà thiếu nhi...

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc hỗ trợ trang thiết bị cho các Nhà thiếu nhi tại các khu vực, địa bàn khó khăn năm 2016.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, nguồn kinh phí hỗ trợ từ nguồn chi sự nghiệp văn hóa của ngân sách trung ương; ngân sách địa phương; từ nguồn kinh phí thực hiện xã hội hóa và nguồn thu từ hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.
Trang thiết bị cho hoạt động hè ở một số nhà thiếu nhi vẫn còn khó khăn. Ảnh minh họa.
Trang thiết bị cho hoạt động hè ở một số nhà thiếu nhi vẫn còn khó khăn. Ảnh minh họa.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất các nội dung rà soát, xây dựng danh sách các nhà thiếu nhi dự kiến hỗ trợ; trong đó tập trung vào các nhà thiếu nhi cấp huyện với các tiêu chí: thuộc địa bàn thực sự khó khăn, đang duy trì hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, thiếu thốn trang thiết bị và có nhu cầu được hỗ trợ...

Về danh mục các trang thiết bị hỗ trợ, căn cứ vào điều kiện kinh tế, đặc thù của từng vùng miền, tâm lý, lứa tuổi nghiên cứu phân ra nhóm Nhà Thiếu nhi theo khu vực (đồng bằng, miền núi, huyện nghèo…); ưu tiên hỗ trợ nhiều hơn cho các Nhà văn hóa thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để đề xuất các danh mục trang thiết bị hỗ trợ, bảo đảm phù hợp với nhu cầu, điều kiện của từng địa phương; đặc biệt là các trò chơi vận động cho trẻ em.

Trên cơ sở tiếp thu, hoàn thiện các nội dung nêu trên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hiện cả nước có 262 Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi cấp tỉnh và cấp huyện. Trong đó có 44 Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cấp tỉnh, 144 Nhà thiếu nhi cấp huyện thuộc khu vực, địa bàn khó khăn.

Nhiều Nhà Thiếu nhi nằm trong các khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn, địa phương không bố trí được nguồn ngân sách để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động. Một số đã được thành lập, được đầu tư xây dựng cơ bản nhưng chưa được đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng. Phần lớn các Nhà thiếu nhi hoặc trung tâm được xây dựng đã lâu, có nơi sử dụng lại phòng làm việc cũ, chưa được cấp trang thiết bị hoặc trang thiết bị để lâu xuống cấp, không bảo đảm an toàn cho các em.

Theo thống kê của nhiều địa phương, hoạt động của các Nhà Thiếu nhi cấp huyện mới đáp ứng được khoảng 5-10% nhu cầu của thiếu nhi trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần