Hoàn Kiếm xây dựng tốt đoàn kết cộng đồng

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 15/8, Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 7 (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc và công tác tôn giáo.

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 7, Quận ủy Hoàn Kiếm đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng các chương trình trọng tâm toàn khóa, đề án, kế hoạch gắn với nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của quận.
Quận ủy Hoàn Kiếm khen thưởng 28 tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết TƯ 7 .
Quận ủy Hoàn Kiếm khen thưởng 28 tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 .
Nhờ đó, trong những năm qua, Hoàn Kiếm, đạt nhiều thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực. Như kinh tế liên tục tăng trưởng, thương mại – dịch vụ - du lịch bình quân hàng năm nhiệm kỳ 2000-2005 đạt 17,2%;  nhiệm kỳ 2005-2010  là 18,56%, nửa đầu nhiệm kỳ 2010-2015 đạt 18,46%, mỗi năm quận có gần 8.000 người được giới thiệu và tạo việc làm, vượt kế hoạch… năm 2012 có 84,7% hộ  gia đình 71,7% tổ dân phố đạt văn hóa…; 10 năm qua trên 400 lượt tổ dân phố đạt Tổ dân phố khuyến học, 300 lượt gia đình hiếu học tiêu biểu, với 1.000 học sinh vượt khó học giỏi … người dân sống đoàn kết, được tạo điều kiện làm ăn phát triển kinh tế và đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương; chính sách tôn giáo được thực hiện đúng quy định nhà nước, đã tạo điều kiện cho người có đạo thực hiện tín ngưỡng và sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia khối đại đoàn kết toàn dân.

Thời gian tới, quận Hoàn Kiếm tiếp tục thực hiện NQ Trung ương 7 (khóa IX), Kết luận số 57 của Bộ Chính trị (khóa X), Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong quận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập trung củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền quận, phường; nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị trong việc tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc…

 

Nhân dịp này, Quận ủy đã khen thưởng 28 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết TƯ 7 (khóa IX).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần