Hoàn thiện pháp luật về đất đai, tạo thuận lợi tích tụ ruộng đất

Phương Lâm-Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ

Kinhtedothi - Đó là một trong những điểm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Hội nghị Trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được tổ chức sáng 29/6.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nội dung trọng tâm của các Nghị quyết này là những định hướng lớn, mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cơ cấu lại DN Nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân. Vì vậy, những quan điểm, những tư tưởng chỉ đạo, những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn trong các Nghị quyết cần được quán triệt sâu sắc và tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.
Về Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, Thủ tướng nêu rõ: Việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực giải phóng nguồn lực, tạo mọi thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ. Trong đó, tập trung hoàn thiện pháp luật về đất đai, tạo thuận lợi hỗ trợ tích tụ tập trung ruộng đất để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đổi mới công tác xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển, đầu tư công và phân bổ các nguồn lực. Đẩy mạnh cải cách tiền lương, tiền công, bảo đảm an sinh xã hội, khẩn trương rà soát, tháo gỡ những vướng mắc về thể chế kinh tế để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát nợ công, xử lý nợ xấu.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Về việc tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DN Nhà nước, Thủ tướng cho rằng: “Cần tách bạch, phân định rõ chức năng quản lý Nhà nước với chức năng sở hữu Nhà nước. Thành lập một cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với DN Nhà nước và vốn góp của Nhà nước vào DN. Đồng thời tập trung xử lý dứt điểm các tập đoàn, các tổng công ty, các doanh nghiệp, các dự án, các công trình đầu tư không hiệu quả, thua lỗ kéo dài, kể cả bằng biện pháp giải thể, phá sản. Kiên quyết xử lý các vi phạm, nhóm lợi ích, sân sau, trục lợi cá nhân, tham nhũng, lãng phí. Triển khai nghiêm kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng về xử lý những dự án điểm liên quan đến tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước”.
 Các đại biểu Hà Nội dự Hội nghị trực tuyến.
Đối với Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, Thủ tướng nêu rõ, sau hơn 30 năm đổi mới, nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân đã có những bước tiến quan trọng. Tại Nghị quyết lần này, T.Ư xác định rõ kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững.

Kinh tế tư nhân được phát triển ở tất cả các ngành, các lĩnh vực mà pháp luật không cấm; thúc đẩy phát triển mọi hình thức liên doanh, liên kết, theo mạng sản xuất, chuỗi giá trị thị trường giữa kinh tế tư nhân với kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đổi mới sáng tạo phong trào khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho các hộ và cá nhân tự nguyện liên kết, hình thành doanh nghiệp hoặc các hình thức tổ chức hợp tác; khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế Nhà nước, có đủ khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

 Toàn cảnh Hội nghị.
Thủ tướng cũng yêu cầu hội nghị cần quán triệt và chú trọng những điểm mới, cụ thể hóa về mục tiêu, về quan điểm, về tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và nhiệm vụ giải pháp có tính đột phá cần triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần tháo gỡ những vướng mắc, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; khắc phục những hạn chế, yếu kém để cơ cấu lại, nâng cao hiệu qủa hoạt động DN Nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Thủ tướng cho rằng nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng, hành động phải quyết liệt, khen thưởng kỷ luật phải nghiêm minh. Đặc biệt là khâu tổ chức thực hiện của cấp ủy và chính quyền các cấp phải nghiêm túc; đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, nói đi đôi với làm, tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trưởng ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình phân tích, làm rõ hơn những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết. Đối với TP Hà Nội, để cụ thể hóa Nghị quyết T.Ư 5, Thành ủy cũng đã xây dựng Chương trình hành động với các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu; đồng thời yêu cầu các cấp các ngành khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần