Hoàn thiện việc đánh số, gắn biển số nhà tại phường Vạn Phúc, Hà Đông

Linh Đan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại văn bản số 8898/VP-ĐT, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng đã có ý kiến chỉ đạo về việc đánh số, gắn biển số nhà tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc thực hiện công tác đánh số, gắn biển số nhà tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông. Đồng thời, UBND TP giao UBND quận Hà Đông tiếp tục chỉ đạo UBND các phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và đôn đốc các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn chấp hành quy định về đánh số, gắn biển số nhà theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND TP; tuyên truyền, giải thích, vận động các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành việc đánh lại số nhà nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi triển khai thực hiện.

Sở Văn hóa và Thể thao căn cứ kết quả kiểm tra, khảo sát hiện trạng và kết quả họp Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường, phố hàng năm, có văn bản trả lời UBND quận Hà Đông có một số tuyến đường đề nghị đặt tên nhưng chưa được đưa vào danh mục để UBND TP trình HĐND TP; thông báo rõ lý do để UBND quận Hà Đông thực hiện tiếp các nội dung còn tồn tại hoặc thông tin để cử tri được biết.

UBND TP giao Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn UBND quận Hà Đông xây dựng và bố trí ngân sách thanh toán chi phí thực hiện công tác đánh số, gắn biển số nhà, biển chỉ dẫn công cộng, bảo trì biển chỉ dẫn công cộng; hạch toán thu, chi lệ phí cấp biển số nhà theo quy định tại Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND TP, nhất là công tác xác định kinh phí cho công tác khảo sát, thống kê danh mục ban đầu.

UBND TP cũng giao Sở Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông, đưa công tác đánh số, gắn biển số nhà, biển chỉ dẫn công cộng, bảo trì biển chỉ dẫn công cộng đi vào nền nếp, đảm bảo tính thống nhất. Sở Xây dựng tổng hợp kết quả thực hiện và dự thảo văn bản của Ban Cán sự đảng UBND TP để báo cáo Thường trực Thành ủy trong tháng 10/2016.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần