DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hoàng Mai: Quán triệt Nghị quyết của Đảng tới cán bộ chủ chốt

19-11-2015 14:04
Kinhtedothi - Ngày 18/11, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành TƯ Đảng (khóa XI) và thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.
 Quang cảnh hội nghị quán triệt Nghị quyết tới cán bộ chủ chốt của quận Hoàng Mai.
Quang cảnh hội nghị quán triệt Nghị quyết tới cán bộ chủ chốt của quận Hoàng Mai.
Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thị Liên đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), tập trung vào nội dung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử  HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên đã thông báo kết quả của Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, nêu rõ những mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu phát triển Thủ đô trong 5 năm tới....

Đại diện Quận ủy Hoàng Mai đã khẳng định, sau hội nghị sẽ yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt tới toàn thể đảng viên, gắn việc học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành TƯ Đảng (khóa XI) với việc thảo luận tiêu chuẩn đại biểu tham gia Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết tới toàn thể nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, gắn với việc lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân vào văn kiện Đại hội XII của Đảng.
TAG: