Học sinh, sinh viên được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Toàn bộ học sinh, sinh viên nghèo và cận nghèo đang theo học tại các trường do tỉnh Quảng Trị quản lý sẽ được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, theo quyết định mới đây của UBND tỉnh Quảng Trị do ông Nguyễn Đức Cường, chủ tịch UBND tỉnh ký ngày 26/11.

KTĐT - Toàn bộ học sinh, sinh viên nghèo và cận nghèo đang theo học tại các trường do tỉnh Quảng Trị quản lý sẽ được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, theo quyết định mới đây của UBND tỉnh Quảng Trị do ông Nguyễn Đức Cường, chủ tịch UBND tỉnh ký ngày 26/11.

Theo đó, những HS, SV thuộc hộ nghèo và cận nghèo sẽ được hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước; những HS, SV không thuộc hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ 30%.

Hiện nay, trên toàn tỉnh Quảng Trị có hơn 180.000 HS, SV đang theo học các cấp tại các trường do tỉnh quản lý. Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho rất nhiều HS-SV nghèo và cận nghèo ở Quảng Trị dễ dàng đóng bảo hiểm y tế với sự hỗ trợ của địa phương, nhằm tiến tới mục tiêu 100% HS-SV đóng bảo hiểm y tế hàng năm.