Hội Nông dân Hà Nội lấy ý kiến góp ý Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 2/11, Hội Nông dân (HND) TP Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại hội nghị, đã có 12 ý kiến của đại diện HND, hợp tác xã, hội viên nông dân, DN nông nghiệp. Tất cả các ý kiến đều bày tỏ nhất trí đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Trung ương. Báo cáo đánh giá đúng những kết quả đạt được về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, quan hệ đối ngoại, công tác xây dựng Đảng… đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém.

 Quang cảnh hội nghị

Một số ý kiến đã góp ý cụ thể vào từng mục tiêu. Đơn cử, Chủ tịch HND huyện Mê Linh Phạm Thị Dung đóng góp, trong phần định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (trang 24) “GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 - 5.000 USD" là cao, nên giảm xuống vì dân số Việt Nam 70% là nông nghiệp. Bà Phạm Thị Dung cho rằng, Dự thảo báo cáo đã chỉ rõ nền kinh tế phát triển chưa bền vững, kinh tế nông nghiệp nước nhà đang được đánh giá là phát triển chậm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp ít, trong khi đó thì biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai lụt lội, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường…

Chủ tịch HND huyện Gia Lâm Chu Anh Tuấn cho rằng, về nội dung phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (trang 31,32), Dự thảo có nêu “Đảng và Nhà nước cần có chủ trương tập trung phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình, tạo điều kiện cho các hộ gia đình thực hiện dự án phát triển kinh tế trang trại, liên kết quy hoạch vùng sản xuất” là rất đúng trong bối cảnh phát triển hiện nay của đất nước.

Chủ tịch HND huyện Thạch Thất Khuất Khắc Sơn nhất trí với 5 quan điểm phát triển của Chiến lược, đặc biệt là các nội dung về thể chế kinh tế thị trường, mô hình tăng trưởng, xây dựng Nhà nước pháp quyền gắn với phát huy quyền làm chủ của người dân, phát triển mạnh mẽ DN Việt Nam, nhất là DN tư nhân. Ông Khuất Khắc Sơn cũng nhất trí với 3 đột phá chiến lược nêu trong Dự thảo báo cáo về phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng, lòng tự hào dân tộc và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Tuy nhiên ông Khuất Khắc Sơn cho rằng, Dự thảo cần nêu rõ hơn những nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách về văn hóa, xã hội; những chủ trương, chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch HND TP Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết, hội nghị lấy ý kiến vào các Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được tổ chức với mục đích tập hợp và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, hội viên nông dân Thủ đô; các nhà khoa học, hộ sản xuất kinh doanh giỏi, các DN, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên nông dân với Đảng. Thông qua việc thảo luận, lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong cán bộ, hội viên nông dân Thủ đô, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.