Hợp đồng chuyển nhượng đất viết tay có được công nhận?

Luật sư Nguyễn Đào Tơ - Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - "Năm 1995, mẹ chồng tôi là bà Nguyễn Thị Minh viết giấy chuyển nhượng thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 2 con trai, ông Nguyễn Văn Thương (220m2) và ông Nguyễn Ngọc Bách (168m2). Trên 2 thửa đất này đều có nhà ở của 2 người. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ là giấy viết tay và có người làm chứng thì có được thừa nhận và được cấp sổ đỏ không?" - Nguyễn Thị Hoa, huyện Đan Phượng

Trả lời

Theo quy định tại Khoản 54 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP quy định: Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp sổ đỏ và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1/1/2008;

Trong trường hợp trên, bà Minh đã viết giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Thương và ông Bách tại thời điểm năm 1995, là thời điểm trước ngày 1/1/2008. Nếu giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay này đáp ứng đủ điều kiện về hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực (ngoại trừ điều khoản vô hiệu về hình thức) gồm:

- Người tham gia giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có năng lực hành vi dân sự;

- Người tham gia giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoàn toàn tự nguyện;

- Mục đích và nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không trái pháp luật, đạo đức xã hội;

Thì giấy tờ chuyển nhượng bằng giấy viết tay được thừa nhận và ông Thương, ông Bách được thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai, xin cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất.

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu gồm: Đơn đăng ký, cấp sổ đỏ theo Mẫu số 04/ĐK; Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có)…

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn