Hướng tới mục tiêu lớn hơn, xa hơn

Nguyễn Vũ
Chia sẻ Zalo

93 năm qua kể từ ngày 17/3/1930, thực hiện sứ mệnh của mình, Đảng bộ TP Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, lãnh đạo quân và dân Thủ đô giành được những thành tựu quan trọng, lập nên những mốc son lịch sử, đưa vị thế Thủ đô lên tầm cao mới.

93 năm qua kể từ ngày 17/3/1930, thực hiện sứ mệnh của mình, Đảng bộ TP Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, lãnh đạo quân và dân Thủ đô giành được những thành tựu đặc biệt quan trọng, lập nên những mốc son có ý nghĩa lịch sử, đưa vị thế Thủ đô lên tầm cao mới. Sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện ấy chính là một nguồn lực quan trọng để TP tiếp tục vững bước trên một chặng đường mới, với những quyết sách đột phá, mục tiêu lớn hơn, xa hơn.

Thủ đô Hà Nội hôm nay đang vươn mình thay đổi mạnh mẽ từng ngày, từng giờ, dần hiện thực mục tiêu một TP hội nhập và năng động, được người dân cả nước và bạn bè quốc tế ghi nhận. Để có được những kết quả ấy, 93 năm xây dựng và phát triển, ở mọi thời kỳ cách mạng, Đảng bộ TP Hà Nội đều nêu cao trách nhiệm của địa bàn trọng yếu, trung tâm chính trị của đất nước, chủ động đi đầu và sáng tạo trong thực hiện đường lối, Cương lĩnh của Đảng.

Trong 17 nhiệm kỳ, dù trong hoàn cảnh nào, Đảng bộ TP luôn chú trọng xây dựng đoàn kết trong Đảng và coi đây là vấn đề cốt tử, luôn được đặt lên hàng đầu; phát huy truyền thống “ngàn năm văn hiến”, chú trọng sự nêu gương, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh từ cấp TP tới cơ sở.

Đồng thời, xác định công tác cán bộ giữ vị trí then chốt của then chốt, là khâu đột phá, ngay từ khi thành lập, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Đảng bộ TP đã tập trung chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý. Bởi từ thực tiễn cho thấy, xây dựng Đảng mạnh xét cho cùng là xây dựng tổ chức và xây dựng con người. Nhờ có những giải pháp quyết liệt ở tất cả các khâu như quy hoạch bài bản, đánh giá cán bộ đổi mới và đi vào thực chất, đào tạo - bồi dưỡng được đặc biệt chú trọng, phân công, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ thường xuyên... nên giai đoạn nào, đội ngũ cán bộ TP cũng đủ năng lực, trình độ lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, xung kích đi đầu, dám nghĩ, dám làm trong thực hiện các nhiệm vụ.

Không dừng lại ở đó, Đảng bộ TP Hà Nội đã có nhiều bước đột phá, tạo chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đảng bộ tiếp tục không ngừng đổi mới, sáng tạo, tập trung vào những việc khó, việc mới như củng cố các cơ sở đảng yếu kém, tăng cường vai trò của Đảng trong DN ngoài nhà nước…

Điểm nhấn đặc biệt nữa chính là sự đổi mới mạnh mẽ trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; bám sát thực tiễn, gần dân, xử lý kịp thời những tình huống phát sinh ngay từ cơ sở…

Và Hà Nội đã thành công. Trải qua nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, mà lần lớn nhất là vào năm 2008, nhưng cũng chính làm tốt công tác xây dựng Đảng, nên Đảng bộ TP Hà Nội luôn luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo; tạo lập đội ngũ mạnh cả về trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị. Từ đó duy trì được sự phát triển kể cả trong những thời điểm khó khăn nhất khi tác động của dịch Covid -19.

Với truyền thống vẻ vang đã đạt được qua 93 năm qua của Đảng bộ TP Hà Nội, với tinh thần xuyên suốt là đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, với những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, sẽ tiếp tục tạo tiền đề quan trọng để Thủ đô giành được những thắng lợi mới... Từ đó, góp vào hiện thực mục tiêu cao hơn, xa hơn, để đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh và bền vững, trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”, phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực, quốc tế...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần