Huyện Phú Xuyên đấu thầu gói mua sắm trang thiết bị trường học đúng quy định

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày gần đây trên địa bàn huyện Phú Xuyên có nhiều luồng ý kiến xung quanh việc tổ chức đấu thầu gói thầu số 1 mua sắm trang thiết bị trường học. Để rộng đường công luận, phóng viên đã về khảo sát tại các trường học và làm việc với cán bộ, đơn vị liên quan

Đấu thầu công khai

Dự án mua sắm trang thiết bị trường học huyện Phú Xuyên năm 2021 được HĐND huyện Phú Xuyên phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/10/2021. Cùng với đó, UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 6313/QĐ-UBND ngày 4/12/2021 và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 6441/QĐ-UBND ngày 11/12/2021, trong đó gồm có 7 gói thầu mua sắm trang thiết bị cho các trường học trên địa bàn để phục vụ công tác giảng dạy.

Phòng bộ môn hóa học của Trường THCS Nam Tiến đã được doanh nghiệp hoàn thành lắp đặt dụng cụ trang thiết bị phục công tác giảng dạy
Phòng bộ môn hóa học của Trường THCS Nam Tiến đã được doanh nghiệp hoàn thành lắp đặt dụng cụ trang thiết bị phục công tác giảng dạy

Trong đó, ở gói thầu số 1 mua sắm thiết bị Trường Mầm non trung tâm huyện và Trường THCS Nam Tiến với hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng và ngày 23/12/2021 UBND huyện phê duyệt hồ sơ mời thầu tại Quyết định số 6707/QĐ-UBND. Đồng thời thông báo mời thầu công khai trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia ngày 25/12/2021 và mở thầu theo quy định trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia ngày 4/1/2022.

Cùng với đó, chấm thầu, hoàn thiện nội dung thương thảo hợp đồng, trình, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy trình của Luật Đấu thầu và các hướng dẫn. Đến ngày 20/1/2022 UBND huyện Phú Xuyên phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thông báo công khai trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, qua đó xác định đơn vị trúng thầu là Công ty CP thiết bị khoa học kỹ thuật Biển Đông trúng gói thầu trị giá 4.195.688.000 đồng. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đã thực hiện đúng theo quy định của luật đấu thầu và các quy định khác.

Phòng bộ môn công nghệ của Trường THCS Nam Tiến đã được doanh nghiệp hoàn thành lắp đặt dụng cụ trang thiết bị phục công tác giảng dạy
Phòng bộ môn công nghệ của Trường THCS Nam Tiến đã được doanh nghiệp hoàn thành lắp đặt dụng cụ trang thiết bị phục công tác giảng dạy

Theo Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phú Xuyên Nguyễn Hữu Chi cho biết: Ban Quản lý dự án mua sắm tài sản, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất của huyện dựa trên cơ sở các quy định của Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Căn cứ Điều 15, đánh giá E-HSDT của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT; Điều 18 đánh giá hồ sơ dự thầu của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; Điều 8 đánh giá E-HSDT theo quy trình 01 và Điều 9 đánh giá E-HSDT theo quy trình 02 của Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT; Báo cáo đánh giá HSDT do tư vấn đấu thầu thực hiện áp dụng đúng quy trình về đánh giá E-HSDT.

Nhờ sớm lắp đặt trang thiết bị trường học giúp cô và trò Trường THCS Nam Tiến yên tập giảng dạy
Nhờ sớm lắp đặt trang thiết bị trường học giúp cô và trò Trường THCS Nam Tiến yên tập giảng dạy

Khách quan, minh bạch

Theo ghi nhận của phóng viên tại Trường THCS Nam Tiến và Trường Mầm non trung tâm huyện thời điểm ngày 21/3/2022 nhận thấy hàng loạt các sản phẩm như ti vi, bàn ghế, bảng trượt, bàn đọc, thiết bị làm thí nghiệm ở phòng hóa sinh và phòng công nghệ vật lý, bếp từ, xong nồi… vừa được các nhà trường tiếp nhận đưa vào sử dụng phục vụ công tác giảng dạy, chăm sóc đời sống giáo viên cũng như các em học sinh rất hiệu quả. Qua đó, giúp cô và trò các nhà trường yên tâm, phấn khởi…

Cũng theo Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phú Xuyên Nguyễn Hữu Chi: Các nhà thầu tham gia dự thầu đều được đánh giá khách quan, công bằng, minh bạch trên cơ sở các quy định của pháp luật Việt Nam. Việc nhà thầu có giá dự thầu thấp nhưng không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và bị đánh giá không đạt là đúng. Việc các nhà thầu có giảm giá thấp hay vượt giá gói thầu vẫn phải được đánh giá theo quy định để chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, nhân sự, kỹ thuật thực hiện gói thầu.

Giáo viên Trường Mầm non trung tâm huyện Phú Xuyên phấn khởi tiếp nhận các sản phẩm thiết bị trường học để phục vụ công tác giảng dạy
Giáo viên Trường Mầm non trung tâm huyện Phú Xuyên phấn khởi tiếp nhận các sản phẩm thiết bị trường học để phục vụ công tác giảng dạy

Cụ thể, nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ; có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu; có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu; có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất; có giá đánh giá thấp nhất đối với phương pháp giá đánh giá; có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy khẳng định: Nhà thầu Công ty CP Thiết bị khoa học kỹ thuật Biển Đông có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá không vượt giá gói thầu được duyệt, được coi là đáp ứng yêu cầu xét duyệt trúng thầu mà không phụ thuộc vào việc nhà thầu chào giá một số mặt hàng cao hơn hoặc thấp hơn giá của mặt hàng đó so với đơn giá trên thị trường. Việc triển khai mua sắm các loại tài sản, hàng hóa phải thực hiện ở gói thầu số 1 đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định liên quan.

Hiệu trưởng Trường Mầm non trung tâm huyện Phú Xuyên Đỗ Thị Thu Hương phấn khởi tiếp nhận các sản phẩm thiết bị trường học để phục vụ công tác giảng dạy
Hiệu trưởng Trường Mầm non trung tâm huyện Phú Xuyên Đỗ Thị Thu Hương phấn khởi tiếp nhận các sản phẩm thiết bị trường học để phục vụ công tác giảng dạy

Huyện Phú Xuyên đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, tổ chức đấu thầu rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, các nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm đều đã tham gia dự thầu và thực hiện hợp đồng khi trúng thầu. Giá các sản phẩm do nhà thầu tự do chào giá, việc một số sản phẩm có giá tại thời điểm chào thầu (giá bao gồm toàn bộ các chi phí thực hiện theo hợp đồng, bản quyền, lợi nhuận nhà thầu) cao hơn hoặc thấp hơn so với giá tham khảo trên các trang thông tin điện tử là quyền của nhà thầu được tự do chào giá, tự do kinh doanh, pháp luật không cấm. Việc chấm thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đã tuân thủ đúng quy định pháp luật đấu thầu.