Huyện Ứng Hòa không có tổ chức, cơ sở đảng yếu kém

Ngọc Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/1, Huyện ủy Ứng Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, huyện Ứng Hòa đã hoàn thành chỉ tiêu thành lập được 2 tổ chức đảng với 8 đảng viên; thành lập được 3 tổ chức công đoàn với 27 đoàn viên; phát triển 6 đảng viên mới trong các tổ chức đảng DN ngoài khu vực Nhà nước.
Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa trao tặng Giấy khen cho 10 tổ chức, cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đáng chú ý, trong năm 2018, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 233 đảng viên mới, đạt 101,3% so với chỉ tiêu được giao. Hiện nay, Đảng bộ huyện Ứng Hòa có 56 tổ chức cơ sở đảng (gồm 35 đảng bộ, 21 chi bộ cơ sở); 356 chi bộ trực thuộc đảng ủy; với 8.311 đảng viên.
Bên cạnh đó, việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Qua đánh giá phân loại 56/56 tổ chức, cơ sở Đảng, có 10 cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 36 cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10 cơ sở hoàn thành nhiệm vụ, không có tổ chức, cơ sở đảng yếu kém. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt việc phân loại đảng viên theo quy định và đã xử lý kỷ luật 37 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.
Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở, sâu sát Nhân dân. Các cấp ủy đảng và chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tích cực triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
Trong năm, Đại hội Công đoàn, Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023 cấp huyện và cơ sở, Đại hội MTTQ cấp cơ sở tiến tới Đại hội MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã được tổ chức thành công, đảm bảo dân chủ, đổi mới.
Nhân dịp này, Huyện ủy Ứng Hòa đã biểu dương và trao tặng Giấy khen cho 10 tổ chức, cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.