Hy vọng vào kết quả tốt đẹp trong việc thực hiện Nghị quyết

Chia sẻ

Ông Vũ Trọng Hốt, tổ dân cư Ngũ Xã,...

Hy vọng vào kết quả tốt đẹp trong việc thực hiện Nghị quyết - Ảnh 1

Ông Vũ Trọng Hốt, tổ dân cư Ngũ Xã, phường Trúc Bạch: Tin tưởng và hy vọng

Tôi nghĩ  Hội nghị T.Ư 6 hết sức có ý nghĩa, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư và Thông báo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã đề cập nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Bản thân tôi nghĩ rằng, cái quan trọng nhất của công tác chỉnh đốn Đảng hiện nay là chống tham nhũng. Nếu làm được điều này là sự chuyển biến lớn, là bước ngoặt rất đáng kể. Còn riêng về việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, tôi bày tỏ sự tin tưởng vào những vấn đề nghị quyết đặt ra và những vấn đề đang được triển khai. Bởi thực tế số các đồng chí có tư cách rất nhiều, số có khuyết điểm chỉ ít thôi. Vì thế tôi luôn tin tưởng và hy vọng vào kết quả tốt đẹp trong việc thực hiện Nghị quyết.

Hy vọng vào kết quả tốt đẹp trong việc thực hiện Nghị quyết - Ảnh 2
Ông Phan Đức Thắng, số 9 Đặng Tất, phường Quán Thánh: Ban Chấp hành T.Ư đã nhìn thấu mọi vấn đề

Tại Hội nghị T.Ư  6 vừa qua, tôi thấy rằng, ở cấp Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thể hiện sự nghiêm túc. Hy vọng rằng, Đảng lãnh đạo về chủ trương, đường lối, tới đây, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm… Một điểm đáng mừng khác là, Hội nghị T.Ư 6 đã đưa ra rất nhiều nội dung gắn chặt với đời sống người dân từ kinh tế xã hội, tái cơ cấu lại tập đoàn, tổng công ty, đến giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ… Đó đều là những vấn đề quốc kế dân sinh… Rõ ràng Đảng đã nhìn thấy những sai sót, yếu kém trên tất cả các phương diện và đang vạch ra phương hướng chính xác để khắc phục một cách hiệu quả. Tôi rất tin tưởng từ kết quả Hội nghị T.Ư  6, sẽ có một bước chuyển đáng kể trên tất cả các mặt của đời sống.

Hy vọng vào kết quả tốt đẹp trong việc thực hiện Nghị quyết - Ảnh 3

Ông Nguyễn Khắc Thịnh, tổ 58 phường Giảng Võ: Phải "truyền lửa" từ T.Ư xuống địa phương

Hội nghị T.Ư 6 đã bàn thảo nhiều nội dung quan trọng từ kinh tế, giáo dục, khoa học công nghệ, đất đai… nhất là vấn đề xây dựng Đảng theo tinh thần của Nghị quyết T.Ư 4, nội dung được người dân đặc biệt quan tâm. Bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một sự tổng kết rất đi vào lòng người và thể hiện sự nghiêm túc của T.Ư. Tuy nhiên, tôi có suy nghĩ, T.Ư nghiêm túc rồi, nhưng hình như giữa T.Ư và địa phương có sự vênh nhau. T.Ư nhận định rằng, một bộ phận không nhỏ cán bộ thoái hóa biến chất xa rời lý tưởng, nhưng khi các địa phương kiểm điểm, lại chưa thấy bộ phận không nhỏ ở đâu. Phải chăng các địa phương chưa thẳng thắn nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình. Đó là vấn đề rất đáng nói, phải làm sao để truyền lửa từ T.Ư đến địa phương, để mỗi cán bộ thấy được thiếu sót của mình và có quyết tâm sửa chữa, mới tạo ra được sự chuyển biến toàn Đảng. Tôi nghĩ rằng, ở T.Ư đã kiểm điểm rất nghiêm túc, vấn đề là khắc phục khuyết điểm để lấy lại niềm tin của nhân dân. Tôi rất tâm đắc câu nói của Tổng Bí thư: Đây là thời cơ để Đảng củng cố niềm tin của nhân dân và để củng cố sự lãnh đạo của Đảng. Phải làm sao để Đảng bộ của các địa phương thấy được tầm quan trọng, ý nghĩa của nó là như thế, để có quyết tâm thực hiện.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần