DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Khai mạc Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội

Trần Long – Thủy Tiên-Thanh Hải
09-01-2019 09:16
Kinhtedothi - Sáng 9/1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 17.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên T.Ư Đảng,  Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn.
Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các Ban Đảng của T.Ư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các Ban Đảng của Thành ủy, Thành ủy viên, Bí thư các quận, huyện, thị xã, lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP Hà Nội…
 Các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.
Mở đầu Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, Hội nghị sẽ tập trung xem xét các nội dung chính. Trong đó, có Báo cáo tổng kết công tác xây dưng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Thành ủy; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy; Chương trình công tác năm 2019 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Thành ủy; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; Công tác cán bộ; Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh theo quy định của T.Ư.
Chất lượng công tác xây dựng Đảng được nâng cao
Báo cáo về tổng kết công tác xây dưng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP, khối lượng công việc lớn, thực hiện trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, Đảng bộ Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác của Thành ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Thành phố. Đồng thời, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.
 Đại biểu biểu quyết thông qua kỳ họp.
Trong đó nổi bật là: Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội (khóa XII) về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất. Hoàn thành công tác sơ kết, kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ TP và các cấp ủy trực thuộc; triển khai thực hiện tốt Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm TP và triển khai xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị của TP Hà Nội đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Tiếp tục nghiêm túc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của T.Ư.
Bên cạnh đó, chủ động tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6, 7, 8 khóa XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện bài bản, khoa học, đồng bộ Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị đạt kết quả tích cực. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định khung tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TP Hà Nội. Đã lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đạt kết quả toàn diện. Theo đó, TP đã hoàn thành 20/20 chỉ tiêu, trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.
Cụ thể, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ trương thí điểm Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện, thị ủy. Đến nay, đã có 26/30 đơn vị đã triển khai thực hiện. Năm 2018 là năm đầu tiên TP tổ chức 2 giải báo chí về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của TP Hà Nội; về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
 Quang cảnh kỳ họp.
Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 39 và Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) được Thành ủy chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, với cách làm chủ động, sáng tạo. Trong năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định sáp nhập, chuyển giao 7 tổ chức đảng, giảm từ 59 xuống còn 52 đảng bộ trực thuộc Thành ủy; toàn TP cũng kiện toàn, sắp xếp giảm 5/17 Ban Chỉ đạo; kiện toàn, sắp xếp giảm 74/102 Ban Chỉ đạo trực thuộc UBND TP; giảm 4 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, giảm 121 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành (từ 401 xuống 280), giảm 110 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện (từ 206 xuống 96).
Trong công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức 3 đoàn giám sát, 6 đoàn kiểm tra đối với 36 lượt Ban Thường vụ Đảng ủy trực thuộc. Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 128 tổ chức đảng và 395 đảng viên; kết luận 67 tổ chức đảng và 292 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 172 đảng viên. Trong năm qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng, 1.114 đảng viên.

Thực hiện 14 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019

Năm 2019, Thành ủy Hà Nội xác định 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, hướng tới thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP khoá XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong đó nêu rõ, các cấp, các ngành từ TP đến cơ sở tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 của TP “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Thành ủy và các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Đồng thời, các cấp, các ngành làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở, định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận, quản lý báo chí, tăng cường đối thoại, lắng nghe và tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức, đảng viên và Nhân dân. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kiên quyết chống bệnh quan liêu, giấy tờ, giảm hội họp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, Thành ủy xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, tập trung hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Trên mỗi lĩnh vực xây dựng Đảng, Thành ủy đều xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo tinh thần đổi mới, quyết liệt hành động, hiệu quả, thực chất.

Đáng chú ý, Thành ủy chỉ đạo tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, nhất là cấp cơ sở; làm tốt công tác định hướng dư luận Nhân dân, nhất những địa bàn tiềm ẩn vấn đề phức tạp, nhạy cảm; xây dựng và triển khai kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, Đại hội XIII của Đảng theo hướng dẫn của T.Ư bảo đảm thực chất, tiến độ theo quy định.

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải biểu dương kết quả đạt được của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy, sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, cũng cảm ơn sự ủng hộ, đóng góp to lớn của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô.

Nhấn mạnh năm 2019 là năm nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hàng ngày tác động mạnh mẽ, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cần chủ động tăng tốc thực hiện để hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP.

Để thực hiện được, Bí thư Thành ủy yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cần chỉ đạo quyết liệt thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6, 7 khóa XII về tiếp tục tinh gọn tổ chức, bộ máy. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

“Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là những nơi còn yếu kém, hoặc có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Hoàn thiện và trình Bộ Chính trị thông qua Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Trên cơ sở đó trình Đảng đoàn Quốc hội, Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ và Chính phủ thông qua các cơ chế, chính sách đặc thù cần thiết cho Thủ đô trong thời gian tới” – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP; Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo hướng dẫn của T.Ư đảm bảo chất lượng, tiến độ quy định. Chú trọng rà soát, đánh giá cán bộ và thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội.

Bên cạnh đó, tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện tích cực của tổ chức, đảng viên và Nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh, không để trở thành điểm nóng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các vấn đề còn hạn chế. Đặc biệt, rà soát, chỉ đạo thực hiện rốt ráo các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP trong sạch, vững mạnh.