Khát vọng đổi mới, phát triển

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một trong những sự kiện nổi bật trong năm 2020 vừa qua tại Hà Nội là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đây là dấu ấn quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mạnh mẽ mới của TP, với quyết tâm cao để đưa Hà Nội trở thành TP “xanh - thông minh - hiện đại”, kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế.

Đề cao trách nhiệm nêu gương

Hà Nội bước vào nhiệm kỳ mới, với khí thế, quyết tâm cao và những kỳ vọng mới. Hơn hết, những thành quả và quan trọng cùng nhiều bài học kinh nghiệm quý báu rút ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính là cột mốc quan trọng để Hà Nội xác định những chỉ tiêu cao hơn cho giai đoạn tiếp theo và tầm nhìn xa hơn nữa.
Nhiều mục tiêu quan trọng đã được Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP xác định rõ như đến năm 2025, phát triển Thủ đô nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, TP thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực vào năm 2025. Ðến năm 2030, Hà Nội trở thành TP "xanh, thông minh, hiện đại"; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Ðến năm 2045, Hà Nội là TP kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế.
 Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra tốt đẹp. Ảnh: Phạm Hùng
Ðể hiện thực hóa mục tiêu này, việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng Ðảng bộ TP trong sạch, vững mạnh được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Ðình Huệ đã yêu cầu các cấp, các ngành đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, luôn chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, thích ứng với mô hình tổ chức mới và phù hợp tình hình thực tiễn của Thủ đô. Ðề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu.

Nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể đặt ra cũng đòi hỏi sự vào cuộc với quyết tâm lớn của toàn Đảng bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ. Cụ thể như, tốc độ tăng trưởng bình quân tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2021 - 2025: 7,5 - 8%; thu nhập bình quân/người: 8.300 - 8.500 USD; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: 3,1 - 3,2 triệu tỷ đồng (giá hiện hành, tăng 12,5 - 13,5%/năm); hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới cấp TP; tỷ lệ đô thị hóa: 60 - 62%...
Cùng với 14 giải pháp, TP đã xác định và lựa chọn ba khâu đột phá để quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém, từ đó tạo sức bật, sự lan tỏa để thực hiện các mục tiêu chiến lược. Ba khâu đột phá được xác định là: Ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, xây dựng và phát triên hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, ba khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020 - 2025 cơ bản giống ba khâu đột phá của nhiệm kỳ trước, nhưng có sự thay đổi lớn về chất. Trong đó, điểm mới là TP xác định văn hóa và con người - những nguồn lực quan trọng, quyết định sự phát triển của Thủ đô. TP sẽ thực hiện các giải pháp để những giá trị truyền thống của Thủ đô 1.010 năm tuổi được tiếp nối bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo, để Hà Nội hòa nhịp với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Biến quyết tâm thành hành động

Để cụ thể hóa Nghị quyết, Thành ủy Hà Nội hiện đang khẩn trương xây dựng, triển khai 10 Chương trình công tác lớn khóa XVII, trong đó có nhiều điểm mới bám sát điều kiện thực tế, tạo thêm sức bật cho Thủ đô phát triển nhanh và toàn diện hơn.

Như lãnh đạo TP đã chỉ rõ, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình công tác toàn khóa là giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo có tính hiệu quả cao, được khẳng định qua nhiều nhiệm kỳ. Thành công của 8 Chương trình công tác của nhiệm kỳ XVI một lần nữa cho thấy, Thành ủy Hà Nội đã lựa chọn đúng và trúng những lĩnh vực quan trọng để thực hiện. Điển hình như với Chương trình 02 (khóa XVI) về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”, bằng sự quyết tâm cao và nhiều giải pháp cụ thể, nhất là việc huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, Hà Nội đang dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Cuối năm 2020, có 10 huyện và 371 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 96,1% số xã của TP), diện mạo nhiều khu vực nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn, tiệm cận với khu vực đô thị và chuẩn bị sẵn sàng trở thành quận trong một vài năm tới. Đây là cơ sở quan trọng để Thành ủy Hà Nội khóa XVII xây dựng Chương trình 04: “Ðẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025” theo hướng nâng chất lượng, kéo gần hơn nữa khoảng cách chênh lệch giữa khu vực nông thôn với thành thị.

Các chương trình công tác toàn khóa XVII không chỉ có ý nghĩa quan trọng, cấp bách của nhiệm kỳ 2020 - 2025, mà còn là vấn đề hết sức cơ bản, lâu dài của TP trong những giai đoạn tiếp theo. Ngoài những chương trình có tính kế thừa về công tác xây dựng Ðảng, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, an ninh quốc phòng hay phòng, chống tham nhũng, trong nhiệm kỳ này có thêm các chương trình mới như về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025”, “Ðẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025”, “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025”.
Các chương trình này sẽ giúp Hà Nội phát triển đồng đều hơn; phát huy tính sáng tạo, đổi mới để hội nhập và phát huy nguồn lực của Thủ đô. Thành ủy đã phân công trách nhiệm cụ thể với các đồng chí Thường trực Thành ủy làm Trưởng ban Chỉ đạo 10 chương trình; dự kiến các chương trình sẽ được ban hành trong quý I năm 2021, đây sẽ là những cơ sở quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ TP vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Hiện các Đảng bộ của TP đều đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch để triển khai Nghị quyết xuống cơ sở; tổ chức học tập Nghị quyết; quán triệt tinh thần là dù ở cương vị công tác nào cũng phải nỗ lực phấn đấu cao nhất nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Nét mới thể hiện quyết tâm của các cấp ủy Đảng là trong khi quán triệt triển khai Nghị quyết, các Đảng bộ cũng đồng thời đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên và giải quyết kịp thời vấn đề nảy sinh tại địa phương, đơn vị mình; lấy “thước đo” là hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ.

Dù khó khăn còn nhiều, thử thách còn lớn, nhưng với quyết tâm và những bước làm bài bản, sự phân công rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí, từng cấp, từng ngành, toàn hệ thống chính trị TP đã sẵn sàng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng Thủ đô trở thành TP kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế.

10 chương trình công tác lớn toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khóa XVII

* Chương trình 01 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”;

* Chương trình 02 về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021 - 2025”;

* Chương trình 03 về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025”;

* Chương trình 04 về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025”;

* Chương trình 05 về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025”;

* Chương trình 06 về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”;

Chương trình 07 về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025”;

* Chương trình 08 về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”;

* Chương trình 09 về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP giai đoạn 2021 - 2025”;

* Chương trình 10 về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025”.