Kiểm điểm sâu để khắc phục yếu kém

Chia sẻ

KTĐT - Thực hiện kế hoạch của Thành ủy, đến nay, nhiều Đảng ủy trực thuộc đã hoàn tất việc kiểm điểm Ban Thường vụ (BTV) theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) và thông báo kết quả tới cán bộ chủ chốt.

Qua kiểm điểm tự phê bình, các cấp ủy đã đi sâu, làm rõ những ưu khuyết điểm, phân tích những hạn chế yếu kém; trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề ra các giải pháp khắc phục, nâng cao vai trò lãnh đạo của tập thể và cá nhân trong BTV.

Kiểm điểm sâu để khắc phục yếu kém - Ảnh 1

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình theo Nghị quyết T.U 4 (khóa XI) của  Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên.

 
Sau 4 ngày tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân BTV Quận ủy (từ 1 đến 4/10) theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), Quận ủy Long Biên đã triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt của quận và lãnh đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc để thông báo kết quả, đồng thời quán triệt các nhiệm vụ tiếp theo đối với các tổ chức cơ sở Đảng trong việc thực hiện Nghị quyết.

Theo Quận ủy Long Biên, với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, xây dựng, hội nghị đã tiếp thu 14 lượt ý kiến góp ý cho tập thể và 96 lượt ý kiến đóng góp cho cá nhân các đồng chí trong BTV. Quá trình kiểm điểm đã làm rõ hơn, sâu hơn ưu, khuyết điểm và hạn chế của tập thể và cá nhân BTV; làm rõ thêm một số nội dung mới nảy sinh trong quá trình kiểm điểm. Kết thúc đợt kiểm điểm, Ban Thường vụ Quận ủy thống nhất thực hiện đồng bộ một số giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian tới.

* Tại hội nghị thông báo kết quả kiểm điểm phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Đảng (ngày 9/10), BTV Huyện ủy Từ Liêm đã thống nhất 7 nhóm giải pháp nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc. Trong đó, đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp có phẩm chất đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước đó, để thực hiện kiểm điểm phê bình tập thể, cá nhân trong BTV, Huyện ủy Từ Liêm đã tổ chức lấy ý kiến góp ý tập thể, cá nhân trong BTV của 66 cấp ủy trực thuộc và 41 phòng, ban, ngành, tổ chức đoàn thể của huyện. Kết quả đã có 428 lượt ý kiến của tập thể và 247 ý kiến của các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ của huyện đóng góp ý kiến.

* BTV Huyện ủy Mỹ Đức vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm phê bình đối với tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI).

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp, tập trung làm rõ trách nhiệm của tập thể BTV Huyện ủy và cá nhân từng ủy viên BTV Huyện ủy về thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; kiểm điểm về đạo đức, lối sống, về quan hệ gia đình, xã hội và quan hệ với nhân dân; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, xác định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, làm rõ những khuyết điểm, tồn tại trong công tác quản lý đất đai, công tác phê bình và tự phê bình trong BTV Huyện ủy…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần