Kiểm tra, đánh giá thực hiện bảo vệ môi trường sông Nhuệ – Đáy

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Văn phòng Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy đã tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra tình hình triển khai Đề án tổng thể Bảo vệ môi trường sông Nhuệ - Đáy tại các tỉnh, TP trên lưu vực.

Nguồn nước trên sông Nhuệ hiện đang bị ô nhiễm nặng. Ảnh: Chiến Công
Nguồn nước trên sông Nhuệ hiện đang bị ô nhiễm nặng. Ảnh: Chiến Công
Trong đó, tập trung vào các nguồn gây ô nhiễm chính cho môi trường nước lưu vực sông, các vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện Đề án; đề xuất, kiến nghị các vấn đề cần giải quyết. Đoàn cũng đã đi khảo sát các cơ sở sản xuất xả thải ra lưu vực sông Nhuệ - Đáy. Trong đó, tại Hà Nội, đoàn công tác đã làm việc với UBND TP và đi kiểm tra thực địa tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi và Khu công nghiệp Phú Nghĩa.