Xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Kịp thời xem xét, giải quyết với công trình khoa học có phản ánh

Nam Du
Chia sẻ

Kinhtedothi - Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa có Công văn số 98/HĐGSNN về xét tiêu chuẩn công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

các hội đồng, đơn vị chú ý xem xét về mặt chuyên môn, học thuật, tính liêm chính khoa học trong các công trình khoa học của ứng viên (Ảnh minh họa)
Ảnh minh họa

Công văn được gửi đến Hội đồng Giáo sư cơ sở; Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2022; các đại học, trường đại học, học viện; các viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ nhằm quán triệt thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan; bảo đảm mục tiêu nâng cao chất lượng, tăng cường tính khách quan, công khai, minh bạch và đánh giá đúng chất lượng hồ sơ ứng viên.

Công văn đề nghị các hội đồng, đơn vị chú ý xem xét về mặt chuyên môn, học thuật, tính liêm chính khoa học trong các công trình khoa học của ứng viên; thẩm tra, phỏng vấn để có đánh giá chính xác, khách quan; thẩm định kỹ đối với những hồ sơ ứng viên có ý kiến phản ánh của xã hội về chất lượng công trình khoa học, chất lượng tạp chí.

Trường hợp có ý kiến phản ánh, kiến nghị hoặc khiếu nại, tố cáo có liên quan đến ứng viên và hoạt động của Hội đồng thì kịp thời xem xét, phối hợp giải quyết theo đúng quy định.

Công văn nêu rõ, hoạt động của Hội đồng Giáo sư các cấp là hoạt động giáo dục, đào tạo đặc thù, cần gắn với kế hoạch công tác của cơ sở giáo dục. Vì vậy, các đơn vị, cá nhân liên quan cần đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định về quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, tạo điều kiện để Hội đồng Giáo sư các cấp hoạt động có hiệu quả.

Cùng yêu cầu bảo đảm công tác xét của các Hội đồng Giáo sư các cấp năm 2022 đúng tiến độ theo kế hoạch, Hội đồng Giáo sư Nhà nước còn nhấn mạnh việc tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các quy định hiện hành.

Thực hiện nghiêm Nghị quyết của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành, địa phương có liên quan; bảo đảm an toàn tuyệt đối sức khỏe, tính mạng cho những người tham gia thực hiện xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 theo nội dung Công văn hướng dẫn số 99/HĐGSNN ngày 8/11/2021 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.