Kịp thời xử lý ổ dịch mới bất thường liên quan đến người nhập cảnh

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì hoạt động giám sát, phát hiện sớm và điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 kịp thời. Đặc biệt là các ổ dịch mới, bất thường có liên quan đến người nhập cảnh.

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 498/DP-DT gửi Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam.

Trong thời gian qua, Chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam (Công điện số 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Công văn số 2118/BYT-DP ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với Covid-19  và Công văn số 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022 của Bộ Y tế về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa).

Để tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình mới, bảo vệ sức khỏe người dân, Cục Y tế dự phòng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, TP chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam.

Các đơn vị thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế nêu trên về công tác phòng, chống dịch Covid-19 với người nhập cảnh đến các cơ quan, ban ngành tại cửa khẩu, người dân, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần của các Nghị quyết của Chính phủ.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì hoạt động giám sát, phát hiện sớm và điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 kịp thời. Đặc biệt là các ổ dịch mới, bất thường (phạm vi, tốc độ lây lan, số mắc, tỷ lệ ca bệnh nặng, tử vong, có biến thể mới...) có liên quan đến người nhập cảnh.

Bên cạnh đó, Cục Y tế dự phòng cũng lưu ý các địa phương, đơn vị chủ động cập nhật thông tin dịch và thực hiện các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình dịch hiện nay. Lưu ý việc truyền thông tại cửa khẩu bằng nhiều hình thức, ngôn ngữ phù hợp với các đối tượng khác nhau theo các loại hình cửa khẩu cụ thể. Ngoài ra, các địa phương thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh hoặc báo cáo, trao đổi với Cục Y tế dự phòng để cùng giải quyết, tháo gỡ theo thẩm quyền.